Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

LAKRB: Årsberetning 2019 for Landkreditt Bank AS

Landkreditt kan vise til nok et år hvor vi utvikler oss i henhold til vedtatt
strategi med fortsatt
høy vekst både i landbruk- og privatmarkedet. Landkreditt Bank er rangert som
den 11. beste
banken kvalitetsmessig i DNBs rangering, og konsernet har passert 30 milliarder
kroner i
forvaltningskapital. Konsernresultat i Landkreditt SA etter skatt utgjør 230
millioner kroner, noe
som er historiens beste ordinære resultat. Vi har gjennom året forsterket våre
fagmiljøer og har
fortsatt høy fokus på økt digitalisering og selvbetjente kundeprosesser for å
sikre effektivitet.
Dette er en solid utvikling som styrker vår markedsposisjon og vårt formål i
landbruket.
Bankkonsernet har et årsresultat på 192 millioner kroner. Volumvekst for
landbruk i 2019 er 6,1
prosent og tilsvarende for privatmarkedet 6,6 prosent. Vi ligger foran målene i
strategiplanen, og
bygger et sterkere privatmarkedssegment samtidig som vi forsterker vår
strategiske posisjon og
kundelojalitet i landbruksmarkedet med både bank, fond og forsikring.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495158

Författare OSE News