Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Lammhults Design Group: Förbättrad lönsamhet - ökad vinst per aktie med 28 %

? Nettooms?ttning 733,1 mkr (756,0), varav fj?rde kvartalet 198,8
(210,5)

? R?relseresultat 33,8 mkr (33,7), varav fj?rde kvartalet 16,1 mkr
(14,2)

? Ordering?ng 758,6 mkr (760,3), varav fj?rde kvartalet 225,0 mkr
(225,9)

? Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten 50,7 mkr (51,7), varav
fj?rde kvartalet 54,9 mkr (47,6)

? Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning 3,29 kr (2,57), varav
fj?rde kvartalet 1,86 kr (1,31)

? F?reslagen utdelning 1,75 kr/aktie (1,50)
VD och koncernchef Fredrik Asplund:

"Koncernen presterade en resultatf?rb?ttring under det fj?rde
kvartalet med s?v?l f?rb?ttrad bruttomarginal som l?gre omkostnader.
Tack vare god kostnadskontroll och v?l genomf?rda
effektiviserings?tg?rder f?rb?ttrade vi d?rmed r?relseresultatet f?r
hela 2015.

Vinst per aktie har f?rb?ttrats med 28 % avseende hel?ret 2015. Under
fj?rde kvartalet var f?rb?ttringen 42 %, tack vare f?rb?ttrat
r?relseresultat och finansnetto.

2015 har pr?glats av en kraftig nedg?ng i den norska marknaden med
cirka 20 %, vilket p?verkat koncernens totala oms?ttning. Som en
f?ljd av detta minskade koncernens oms?ttning under det fj?rde
kvartalet med 6 procent j?mf?rt med samma period 2014. F?r hela 2015
minskade koncernens oms?ttning med 3 procent. Oms?ttningen i
Aff?rsomr?de Public Interiors ?kade med 3 procent under 2015, medan
oms?ttningen f?r Aff?rsomr?de Office & Home Interiors minskade med 6
procent. Minskningen har framf?r allt skett i det norska
dotterbolaget Fora Form.

Koncernen st?r p? en stabil grund med en soliditet p? 61,9 %. Tack
vare fortsatta kostnadsbesparande ?tg?rder, som den planerade flytten
av Ire M?bels produktion till Lammhults M?bel och genomf?rda
investeringar i fabriken i Lammhult, samt flera nya sp?nnande
produktlanseringar under 2016, finns goda f?ruts?ttningar f?r l?nsam
tillv?xt fram?ver."

Lammhult den 12 februari 2016

Lammhults Design Group AB

Fr?gor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon
070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen ?r s?dan som Lammhults Design Group AB ska offentligg?ra
enligt lagen om v?rdepappersmarknaden, lagen om handel med
finansiella instrument eller krav st?llda i noteringsavtal.
Informationen l?mnades f?r offentligg?rande den 12 februari 2016 kl.
09.00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/forbattrad-lonsamhet-...
http://mb.cision.com/Main/1855/9913045/476203.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.