Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Lammhults Design Group: Rapport från årsstämma den 29 april 2014

· Årsredovisningen för 2013 fastställdes. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013.

· Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt
förslag innebärande att 1,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna.
Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes
måndagen den 5 maj 2014. Utdelning beräknas ske genom Euroclear
Swedens försorg torsdagen den 8 maj 2014.

· Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman,
Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Lotta Lundén och Anders Pålsson.
Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.

· Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma.

· Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med
totalt 910 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 260 000
kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 130 000 kr.
Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive
ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och
med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.

· Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid
tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största
aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan
utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara
styrelseledamot.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av
totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under
perioden fram till årsstämman 2015.

· I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein
delårsrapporten för första kvartalet 2014, som tidigare under dagen
hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 29 april 2014

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon
0472-26 96 71 eller 070-883 98 98.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna
inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design
management och starka varumärken är grunden för koncernens
verksamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/rapport-fran-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/1855/9575686/238966.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.