Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

LAMMHULTS: MARGINAL 6,6% 2018, 8% HÖGRE ORDERSTOCK INGÅNG 2019

STOCKHOLM (Direkt) Lammhults rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet
förbättrades under det fjärde kvartalet 2018 till 9,6 procent (9,2), vilket
gav en rörelsemarginal för 2018 på 6,6 procent (5,5).

"Det är ett viktigt steg mot vårt mål om 8 procent och den bästa
rörelsemarginalen för ett helår sedan 2008. Den 1 november avyttrades Ire
Möbel och vi är nu helt fokuserade på kontraktsmarknaden, vilket ger
möjligheter för ytterligare effektivisering", kommenterar vd Sofia Svensson i
bokslutskommunikén.

Under 2018 var den organiska tillväxten 5 procent.

Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 96,8
miljoner kronor (64,5). Soliditeten den 31 december 2018 var 55 procent och
skuldsättningsgraden 1,4.

"Detta ger en stabil grund för fortsatt tillväxt", kommenterar Sofia Svensson.

Lammhults går in i 2019 med en orderstock som är 8 procent högre än föregående
år, enligt vd:n.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt