Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Länsförsäkringar: Fyra av fem solscellsinstallationer har brister

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och
sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för
plånboken, men det finns all anledning att vara en engagerad köpare
vid en installation.

- Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär
risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas
Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Löst hängande kablar som kan nås av barn, kläms mellan takpannor eller
viks runt vass plåt, oskyddade kablar där gnagare kan nå dem,
växelriktare som placeras felaktigt, tunga anläggningar på gamla tak
- listan på möjliga brister kan göras lång.

- Bland de värsta felen som vi ser är lösa kablar åtkomliga för barn,
kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade.
Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att
plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas
Ekman.

- Ett annat misstag är att det görs installationer på tak som inte är
hållbara i de 30-50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift,
säger Tomas Ekman.

Det finns branschregler för installationer av solceller och samtliga
elarbeten kräver en auktoriserad installatör.

- Trots det så ser vi vid våra besiktningar att fyra av fem
installationer har brister. Säger försäljaren "det är bara
snabbkontakter och likström" ska du dra öronen åt dig, säger Tomas
Ekman.

Länsförsäkringar för en aktiv dialog med utbildningsanordnaren i
Härnösand som utbildar solcellsinstallatörer för att bidra med
kunskap och erfarenheterna från sina besiktningar. Man samarbetar
också med Svensk solenergi och hjälper till att förbättra
utbildningsmaterialet.

- Vi har också gjort ett faktablad avsett för framför allt lantbruk
med de viktigaste punkterna för både köpare och installationsfirmor.
Följer du dem har du gjort allt du kan för att det ska bli en säker
installation och kan sova gott om natten, säger Tomas Ekman.

1 juli 2017 kom en ny elsäkerhetslag som bland annat innebar att
elinstallationsföretagen måste finnas i Elsäkerhetsverkets offentliga
register med rätt verksamhetstyp, ha en auktoriserad elinstallatör
för regel-efterlevnad och ett egenkontrollprogram.

- Allt elinstallationsarbete av en solcellsanläggning ska utföras av
ett företag med verksamhetstypen "Elproduktion". Men det är i
slutändan anläggningsinnehavaren som bär ansvaret för att
solcellsanläggningen är säker och att den underhålls så att den
förblir säker, säger Mikael Carlson teknisk expert på
Elsäkerhetsverket.

Via e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan du kontrollera att elföretaget
finns i registret och därmed åtagit sig att följa reglerna för
solcellsinstallationer.

- Redan innan den nya elsäkerhetslagen klassades en solcellsanläggning
som starkströmsanläggning, och även då krävdes rätt behörighet för
installation, kabeldragning och inkoppling etc. Men den nya lagen gör
det lättare för oss att agera vid olagliga installationer, säger
Mikael Carlson.

Fem tips för en säker installation

· Kolla att solcellsinstallatören finns registrerad på
Elsäkerhetsverkets hemsida med verksamhetstyp Elproduktion (e-tjänst
"Kolla elföretaget")

· Kontakta din elleverantör för rådgivning. De har ofta egna
erbjudanden.

· Ta del av Länsförsäkringars "Faktablad Solcellsanläggning". Även
om råden främst avser lantbruk kan du ha det som checklista och
överlämna det till elföretaget som ska utföra installationen.

· Montera inte solceller på tak med kortare beräknad livslängd än
solcellsanläggningen.

· Låt en elkonsult göra en fristående elbesiktning av anläggningen
efter installationen.

Korta fakta

· En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare och
elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till
växelström för anslutning till elnätet.

· Svensk solenergi är en branschförening som representerar såväl den
svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar
inom solenergiområdet.

· Enligt Engergimyndigheten går utbyggnaden av solcellsanläggningar
snabbt och mer än hälften av den installerade effekten utgörs av
mindre anläggningar, med en installerad effekt som understiger 20 kW.
Dessa mindre anläggningar står för 86 procent av antalet
anläggningar.

För mer information kontakta:
Tomas Ekman, skadespecialist, 070-670 91 40,
tomas.ekman@LFvasterbotten.se

Länsförsäkringar Pressjour, 08-588 418 50
Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket,
mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

telefon: 010-168 05 29
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av
bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi
djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och
genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och
lån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/fyra-av-fem-solscellsinstal...
http://mb.cision.com/Main/152/2473994/806859.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.