Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2018

"Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och
affärsvolymerna ökar inom samtliga segment. Tillväxten är stabil
samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen fortsätter att
vara god och med mycket låga kreditförluster. Tillströmningen av nya
kunder är stadig vilket är ett kvitto på att kunderna uppskattar
Länsförsäkringars erbjudande, något som tydligt syns i den
kontinuerligt höga kundnöjdheten. Våra marknadsandelar fortsätter att
öka inom både hushållsinlåning och bostadsutlåning och vi stärker
positionen som den femte största retailbanken i Sverige. Banken
befinner sig i en intensiv IT-utvecklingsfas som framöver kommer ge
möjligheter att skala upp utvecklingen av det digitala erbjudandet
ytterligare. Den svenska konjunkturen fortsätter att utvecklas väl
och vi ser att bostadsmarknaden nu befinner sig i ett mer stabilt
läge, vilket gynnar vår affärsmodell med en tydlig lokal affär och
närhet till kunderna tillsammans med smarta digitala lösningar.",
säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Året i korthet, koncernen

· Rörelseresultatet ökade 20 procent till 888,2 (737,3) Mkr och
räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,3 (9,5) procent.

· Räntenettot ökade 15 procent till 2 193 (1 911) Mkr.
· Rörelseintäkterna ökade 16 procent till 1 811 (1 557) Mkr.
· Rörelsekostnaderna ökade 9 procent till 873,7 (798,8) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick netto till 49,0 (21,0) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,02) procent.

· Affärsvolymerna ökade 13 procent till 551,4 (486,4) Mdkr.
· Inlåningen ökade 8 procent till 104,4 (97,1) Mdkr. Utlåningen
ökade 14 procent till 275,8 (242,2) Mdkr.

· Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den
30 juni 2018 till 24,7 (22,7*) procent.

· Länsförsäkringar Bank har under perioden erhållit ett
aktieägartillskott om 800 Mkr från moderbolaget Länsförsäkringar AB.

· Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 12
procent, antalet bankkort ökade med 13 procent.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.
* Avser 31 mars 2018.
Läs mer
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakri...

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04
Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-bank--dela...
http://mb.cision.com/Main/152/2578252/880774.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.