Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2017

"Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi
rapporterar vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Det är ytterst
glädjande att vi ännu en gång är den enskilda aktör på bankmarknaden
med de mest nöjda privatkunderna och vi har även för första gången de
mest nöjda företagskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste
mätning som offentliggjordes i början av oktober (SKI 2017). Nyckeln
till framgångarna är det utmärkta arbete som görs lokalt på
länsförsäkringsbolagen och som resulterar i vår höga kundnöjdhet. Den
goda kundtillströmningen är ett kvitto på att vår starka lokala
närvaro och fokus på det personliga kundmötet i kombination med våra
marknadsledande digitala banktjänster uppskattas av kunderna. Vi
fortsätter att vara ett attraktivt alternativ för nya bankkunder och
våra marknadsandelar ökar inom såväl bostadsutlåning som
hushållsinlåning medan affärsvolymerna utvecklats positivt inom
samtliga produktsegment.", säger Anders Borgcrantz, vd i
Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

· Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal organisatoriska
förändringar där verksamhet har flyttats från moderbolaget
Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget har 116
heltidsanställda tillkommit.

· Rörelseresultatet ökade 8 procent till 1 166 (1 077) Mkr och
räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 (10,0) procent.

· Räntenettot ökade 16 procent till 2 926 (2 519) Mkr.
· Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 2 374 (2 145) Mkr.
· Rörelsekostnaderna uppgick till 1 173 (1 033) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick netto till 34,8 (35,2) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (0,02) procent.

· Affärsvolymerna ökade 13 procent till 501,1 (442,0) Mdkr.
· Inlåningen ökade 10 procent till 99,3 (90,0) Mdkr. Utlåningen
ökade 15 procent till 251,7 (219,3) Mdkr.

· Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den
30 september 2017 till 23,4 (22,8*) procent.

· Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11
procent, antalet bankkort ökade 12 procent.

· Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är
Länsförsäkringar Bank den enskilda aktör på bankmarknaden med de mest
nöjda privat- och företagskunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Avser 30 juni 2017.
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakri...

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av
bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi
djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och
genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och
lån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-bank--dela...
http://mb.cision.com/Main/152/2387880/749580.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.