Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Bank: januari - mars 2019

"Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi
inleder året med ytterligare ett kvartal med stark resultatutveckling
och god kostnadskontroll. Affärsvolymerna ökar kontinuerligt inom
samtliga områden och balansen mellan sparande och utlåning är
fortsatt god, samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen är
hög och kreditförlusterna mycket låga. Tillströmning av nya kunder
fortsätter att vara stabil och våra marknadsandelar ökar successivt.
Detta visar tydligt att kunderna uppskattar vår lokala affär, vårt
erbjudande och ser Länsförsäkringar som en attraktiv leverantör av
trygghet. Vi har under kvartalet slutfört projektet med att ersätta
bankens IT-plattform med det nya kärnbanksystemet, BaNCS.
Implementeringen av BaNCS ägde rum under första helgen i april och
kommer att bidra till ännu bättre möjligheter att möta kunderna inom
det digitala området. Allt för att fortsätta utveckla våra kundmöten
och erbjuda kunden en helhet inom bank och försäkring, oavsett val av
kanal", säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar
Bank

Perioden i korthet, koncernen

· Rörelseresultatet ökade 11 procent till 492,8 (443,3) Mkr och
räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,2 (10,5) procent.

· Räntenettot ökade 4 procent till 1 127 (1 082) Mkr.
· Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 979,8 (883,1) Mkr.
· Rörelsekostnaderna ökade 7 procent till 457,4 (426,3) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick netto till 29,6 (13,4) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,03) procent.

· Affärsvolymerna ökade 12 procent till 591,0 (529,5) Mdkr.
· Inlåningen ökade 9 procent till 109,8 (100,4) Mdkr. Utlåningen
ökade 10 procent till 294,3 (268,6) Mdkr.

· Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den
31 mars 2019 till 15,0 (15,7*) procent.

· Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11
procent. Antalet bankkort ökade 10 procent.

· I mars 2019 utsåg det globala fondanalysföretaget, Morningstar,
Länsförsäkringar till Årets Fondbolag 2019.

· Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2018 är
Länsförsäkringar Bank fortsatt aktören på bankmarknaden med de mest
nöjda privatkunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk
Kvalitetsindex 2018 även de mest nöjda bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 31 december 2018.
Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04
Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 april 2019 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-bank--jan...
https://mb.cision.com/Main/152/2797973/1032833.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.