Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Hypotek: januari - mars 2019

"Länsförsäkringar Hypotek har haft en god tillväxt under kvartalet och
vi stärker positionen på bolånemarknaden ytterligare med ökande
marknadsandelar. Bostadsutlåningen fortsätter att växa med bibehållen
hög kreditkvalitet i utlåningsportföljen. Marknadstillväxten har
avtagit något och vi ser att konkurrensbilden har förändrats i viss
utsträckning, framförallt i storstäderna. Bostadsmarknaden befinner
sig i en lugnare period och prisutvecklingen är i stort sett
oförändrad efter den stabilisering som marknaden genomgick under
slutet av förra året. Den underliggande problematiken med en dåligt
fungerande bostadsmarknad och obalanser i utbud och efterfrågan av
bostäder fortsätter att vara ett område där tydliga initiativ saknas.
För att stimulera rörligheten och förenkla bostadsmarknadens
funktionssätt framöver krävs en politisk kraftansamling och en tydlig
vilja att adressera de grundläggande problemen", säger Anders
Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

· Rörelseresultatet ökade 26 procent till 297,9 (236,4) Mkr och
räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,1 (6,9) procent.

· Räntenettot ökade 8 procent till 631,5 (585,4) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick netto till -0,4 (-0,3) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på -0,00 (-0,00) procent.

· Utlåningen ökade 11 procent till 225,9 (203,9) Mdkr.
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,1 (18,3*) procent den
31 mars 2019.

· Antalet kunder ökade 7 procent till 278 000 (260 000).
· Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2018 är
Länsförsäkringar den enskilda aktören på marknaden med de mest nöjda
bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 31 december 2018.
Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek
AB,

08-588 412 51, 073-964 12 51
Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 april 2019 kl. 12.00 CET.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-hypotek--...
https://mb.cision.com/Main/152/2797975/1032848.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.