Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar tredubblade investeringar i gröna obligationer

Länsförsäkringars investeringar i gröna och hållbara obligationer
tredubblades under 2019. Investeringarna uppgick vid årsskiftet till
över 9 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 7 procent av totalt
förvaltat kapital.

- De egna portföljerna innehåller nu över 70 bolag (emittenter) av
gröna obligationer och är en del i arbetet med att nå vår
klimatsmarta vision. Visionen innebär att våra portföljer ska vara i
linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen
till 1,5 grader år 2030. Investeringarna i dessa obligationer bidrar
dessutom till flera av FNs globala mål, säger Kristofer Dreiman, chef
för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB och fortsätter.

- Vi har en tydlig ambition att öka andelen klimatsmarta
investeringar. Den snabba förflyttningen under 2019 har varit möjlig
eftersom vi i ökad utsträckning gör egna direktinvesteringar i gröna
obligationer på primärmarknaden. I och med att vi stärkt och
fokuserat förvaltningen mot denna marknad har vi även kunnat påverka
avkastningen positivt.

Investeringarna i gröna och hållbara obligationer för de
institutionella portföljerna i Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv
ökade från 3,2 miljarder kronor i början av 2019 till 9,5 miljarder
kronor vid årets slut. En fullständig förteckning av cirka 70
emittenter finns på lansforsakringar.se (länk nedan). De är fördelade
mellan företag, över- och mellanstatliga organisationer, både lokala
och globala.

En ny publik redovisning av våra gröna obligationers bidrag till FNs
globala mål har också tagits fram. Av investeringarna har störst
allokering gjorts till mål nummer 13 "bekämpa klimatförändringar"
följt av mål 7 "förnyelsebar energi" och 11 "hållbara städer och
samhällen". Mest medel har således gått till de emittenter som avser
motverka klimatförändringar men även klimatanpassa samhället.

[image]

Sammanställning över fördelningen mellan investeringar i gröna
obligationer och bidrag till utvalda globala mål.

För mer information:

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansv...

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar
AB, mobil 072 - 142 8329

Presskontakt, tel 08 - 588 41850
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-tredubbla...
https://mb.cision.com/Main/152/3035123/1193707.pdf

Författare Cision News