Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Länsförsäkringar: Vartannat svenskt par lever i en ekonomiskt ojämställd relation

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har
kartlagt svenska pars syn på ekonomi och jämställdhet. Undersökningen
visar bland annat att en tredjedel anser att deras relation är delvis
ekonomiskt jämställd och vart femte par anser att de inte alls lever
ekonomiskt jämställt.

Brister i den ekonomiska jämställdheten kan leda till låg
självständighet. I budgetpropositionen för 2018 beskriver regeringen
hur ett systematiskt och långsiktigt arbete krävs för att påskynda
utvecklingen mot ekonomisk jämställdhet mellan könen.*

Att gå emot rådande normer och säkerställa ekonomisk jämställdhet i en
relation kan vara svårt. I en ny undersökningen har 2 800 svenskar
tillfrågats om deras inställning till ekonomi och jämställdhet.
Undersökningen visar att långt ifrån alla upplever sin relation som
ekonomiskt jämställd.

- Obalansen handlar om hur man ser på sin hushållsekonomi. Många
tänker inte proaktivt på att ha en gemensam ekonomisk plan med sin
partner och prata igenom frågor som exempelvis rättvist ägande,
pension och föräldraledighet. Vi vill uppmana fler svenskar till att
prata om jämställd ekonomi med sin partner, sina kompisar eller sin
bankrådgivare, för att undvika negativa överraskningar i framtiden,
säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Frihetskapital - ett initiativ från Länsförsäkringar
Undersökningen genomförs som ett led i Länsförsäkringars initiativ
"Frihetskapital". På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar
bland annat tips och råd på hur svenska folket kan öka den ekonomiska
jämställdheten i relationen.

- Vår förhoppning är att Frihetskapital ska hjälpa svenskar att
förändra synen på sitt sparande - och framför allt på
hushållsekonomin. Vi vill inspirera till att se sparandet som en
möjliggörare som förstärker känslan av makt att påverka sitt liv,
snarare än kapital som ska konsumeras. Ju tidigare vi börjar spara
till vårt frihetskapital desto fler drömmar kan vi uppfylla, säger
Elisabeth Hedmark.

Utdrag från undersökningen:

· En tredjedel (33 procent) anser att de är delvis jämställda och
vart femte par (18 procent) upplever inte sin relation som ekonomiskt
jämställd. De som tjänar minst är de som till störst utsträckning
inte tycker att relationen är ekonomiskt jämställd

· 57 procent av männen säger att de tjänar mer än sin partner
· 93 procent anser att en ekonomiskt jämställd relation innebär att
båda parter tar lika stort ansvar för inköp/utgifter kopplade till
relationen

· Fyra av tio (41 procent) uppger att de tar ett större ansvar än
sin partner när det kommer till hushållets ekonomi

· Närmare hälften av Sveriges män upplever att de betalar mer för
gemensamma utgifter (jämfört med 14 procent av kvinnorna)

· 73 procent uppger att de känner sig nöjda med deras ekonomiska
makt i relationen. Med ekonomisk makt menar vi möjligheten att
påverka vilka inköp som görs, utrymme att spara till egna mål,
drömmar och liknande

Tre tips som gör din relation mer ekonomiskt jämställd:
Ta del av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmarks tips på
bra saker att tänka på om ni vill göra er hushållsekonomi mer
jämställd.

1. Våga prata pengar

Det är viktigt att bägge parter känner sig trygga och självständiga i
hushållets ekonomi. Många par glömmer bort att prata ekonomi med
varandra. Hur vill ni att den gemensamma framtiden ska se ut rent
ekonomiskt? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Har båda
råd att leva enligt den levnadsstandard som ni har valt?

2. Ha eget sparande

Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt
den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Tänk
på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till
enskild egendom, för att säkerställa att pengarna tillfaller ägaren
vid en skilsmässa.

3. Planera pensionen mer jämställt

De olika val som du gör i livet kan få betydelse för din framtida
pension. De flesta känner till att lönens storlek spelar en viktig
roll. Andra saker som påverkar den framtida pensionen är
föräldraledighet, minskad arbetstid och antal VAB-dagar.

Att flytta över den del av pensionssparandet som heter premiepension
till sin partner är ett sätt att göra det framtida pensionärslivet
mer jämställt. Ett extra sparande är ett annat sätt att kompensera
den som har tagit ett större ansvar hemma under perioder.

Fler tips finns på www.frihetskapital.se

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar
2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning
till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i
Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.
Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska
allmänheten 18 - 79 år som är i parrelation
(gift/partnerskap/sammanboende). Totalt har 2826 intervjuer
genomförts.

*http://www.regeringen.se/4a67e1/contentassets/63d1d4d3ea084cd29ce516fb2f...

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar,
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/vartannat-svenskt-par-lever...
http://mb.cision.com/Public/152/2378896/bf615aba0dde8df0.pdf
http://mb.cision.com/Public/152/2378896/91ffcb3b5cc61b91.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.