Du är här

2017-10-05

Lantmännen: Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

Lantmännens resultat efter finansiella poster, och justerat för
jämförelsestörande poster, till och med andra tertialet uppgår till 1
112 MSEK - att jämföra med 1 021 MSEK för samma period föregående år.

- Lantmännen utvecklas stabilt inom samtliga divisioner, och det pågår
flera initiativ för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft
och lönsamhet. Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt
stark, och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och
efterlikvid också för 2017 är goda, säger Per Olof Nyman, Lantmännens
vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden januari-augusti
2017, justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat
är inom parentes.

Division Lantbruk fortsätter att utvecklas positivt och visar ett
rörelseresultat i nivå med föregående år: 259 MSEK (250). Årets
skördearbete har varit mycket intensivt, till följd av en
koncentrerad skörde- och mottagningsperiod. Divisionens
internationella intresseinnehav visar ett resultat som är något högre
än föregående år. Den 1 juni slutfördes förvärvet av finska
K-maatalous, som för närvarande är under namnbyte till Lantmännen
Agro Oy.

Inom division Maskin har den goda försäljningsutvecklingen från årets
inledning fortsatt inom både Lantmännen Maskin och Swecon.
Rörelseresultatet uppgår till 209 MSEK (158). Lantmännen har en
fortsatt stark ställning på den svenska traktormarknaden, och Swecon
har en fortsatt stark position i både Sverige och Tyskland.

Division Energi har förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med
föregående år, till 244 MSEK (225). Resultatförbättringen drivs
främst av ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som
framgångsrikt fortsätter utveckla sin export av etanol med hög
klimatprestanda. Lantmännen Reppe upplever fortsatt god efterfrågan,
medan Lantmännen Aspen möter hårdare konkurrens på de nordiska
marknaderna.

Division Livsmedels rörelseresultat är något lägre än föregående år:
504 MSEK (576). Lantmännen Cerealia fortsätter att investera i
innovation och varumärken, och ett omfattande arbete pågår för att
vässa organisationen, öka kostnads- och produktionseffektiviteten och
bygga en organisatorisk plattform för lönsam tillväxt. Lantmännen
Unibake utvecklas fortsatt stabilt och har ökat sin försäljning under
andra tertialet. Flera investeringsprojekt pågår planenligt i bland
annat Belgien, Polen och Ryssland. I Finland har arbetet med att
effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl, med fortsatt hög
leveranssäkerhet till kunder.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas stabilt, och visar ett
resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 139 MSEK (121). I
augusti skapade Lantmännen tillsammans med fastighetsägaren Hemsö ett
joint venture, som ska satsa på utveckling och förvaltning av
samhällsfastigheter.

Lantmännens totala resultat har påverkats av fyra jämförelsestörande
poster: försäkringsersättning för Lantmännen Unibakes bageri i
Londerzeel (+96 MSEK); realisationsresultat i Lantmännen Fastigheter
(+78 MSEK); en avsättning avseende Lantmännen Agroetanol (-140 MSEK)
- och strukturkostnader i Lantmännen Cerealia (-34 MSEK). Totalt
uppgår de jämförelsestörande posterna för januari-augusti 2017 till 0
MSEK.

- Jag vill tacka alla som hittills deltagit i vår pågående Ägardialog,
som kommer att ligga till grund för en uppdatering av Lantmännens
långsiktiga strategi. Flera intressanta möten har genomförts under
våren och sommaren, och jag ser fram emot fortsatta diskussioner och
inspel från våra ägare. Tillsammans fortsätter vi att utveckla
Lantmännen till ett ännu bättre företag för framtiden, säger Per Olof
Nyman.

Delårsrapporten finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på
https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör
inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000
svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett
20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen
i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt
lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA,
Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, FINN CRISP och Bonjour. Vårt
företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i
generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från
jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lantmannen/r/fortsatt-stark-utveckling-for-lan...
http://mb.cision.com/Main/885/2360609/731978.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.