Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Lantmännen: Lantmännen presenterar vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050

Lantmännen presenterar idag en ny rapport - Framtidens jordbruk - som
beskriver vägen mot ett än mer hållbart svenskt jordbruk. Enligt
rapporten kan vi öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt
som klimatpåverkan minskar i linje med Parisavtalet. Vi har 30
skördar på oss att nå ett klimatneutralt jordbruk.

Klimatpåverkan från jordbruket måste minska för att mildra
klimatförändringarna globalt. Lantmännen har nyligen fastställt ett
nytt klimatmål: att skapa förutsättningar för en än mer hållbar
odling med halverad klimatpåverkan vart tionde år för att nå
klimatneutralitet 2050. I samband med det nya klimatmålet presenterar
Lantmännen en rapport som beskriver hur omställningen av svensk
växtodling kan möjliggöras.

- Med utgångspunkt i vårt klimatmål har vi tagit fram rapporten om
framtidens jordbruk, som är unik i sitt slag. Enligt våra bedömningar
finns det en stor potential för det svenska jordbruket att öka
produktionen och säkra livsmedelsförsörjningen för en växande
befolkning, och samtidigt minska påverkan på klimat, miljö och
biologisk mångfald. För att göra detta krävs en kraftsamling på
nationell basis. Vi har 30 skördar på oss till 2050, säger Per
Arfvidsson, Lantmännens vice vd.

Elva områden har identifierats som viktiga för att kunna nå ett än mer
hållbart svenskt jordbruk till 2050, sett till produktiviteten,
planeten och plånboken. Några exempel på områden med stor potential
är precisionsodling, digitalisering, "optimal management",
växtförädling samt fossilfritt bränsle.

- Våra resultat visar att omställningen är möjlig, men det kommer att
krävas en rad åtgärder och mer samarbete. Lantmännen och våra
medlemmar, 25 000 svenska lantbrukare, fortsätter att driva på
utvecklingen av det svenska jordbruket, men vi kommer inte på egen
hand att kunna utveckla alla lösningar, säger Claes Johansson,
hållbarhetschef på Lantmännen.

Sverige har ett av världens mest hållbara jordbruk. Vägen till
framtidens jordbruk med sikte på 2050 kommer dock att kräva mer;
insatser från aktörer genom hela värdekedjan ända fram till
slutkonsument, att svensk hållbart producerad mat måste värderas
högre, bred implementering av bästa möjliga teknik samt politiska
styrmedel och konkurrensförutsättningar som premierar hållbara
odlingsmetoder och insatsvaror. Inte minst krävs kraftigt ökade
resurser till forskning och innovation för att realisera potentialen.

Mer om rapporten
Rapporten har tagits fram av Lantmännen, med avgörande bidrag från
egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter samt en extern
referensgrupp som har haft en rådgivande funktion och bidragit med
synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv. I rapportens externa
referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet,
Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Anders
Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) samt Ulf Sonesson vid
forskningsinstitutet RISE.

Ta del av Lantmännens rapport "Framtidens jordbruk - vägen mot ett
klimatneutralt jordbruk 2050" i sin helhet här:
www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk

För mer information, kontakta gärna:
Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen
Tel: 0703 28 97 92
E-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör
inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000
svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett
20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen
i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt
lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA,
Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och
Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling
och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord
till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lantmannen/r/lantmannen-presenterar-vagen-mot...
https://mb.cision.com/Main/885/2968064/1146896.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.