Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

Lappland Goldminers: Lappland Goldminers ansöker om konkurs

Styrelsen och Verkställande Direktören för Lappland Goldminers AB
(publ) ("Bolaget") har beslutat att inge ansökan om bolagets
försättande i konkurs. Aktien är handelsstoppad.

Bolaget har tidigare ingivit begäran om ackordsförhandling till
Lycksele tingsrätt och ackordsförhandlingen är utsatt till den 1
april 2014. Ackordsförslaget förutsätter att en efterföljande
kvittningsemission och företrädesemission kan genomföras som stärker
bolagets balansräkning och tillför bolaget nytt kapital på ca 40 MSEK
för säkerställande av fortsatt drift. En förutsättning för att kunna
genomföra både kvittningsemissionen och den efterföljande
företrädesemissionen är att guldproduktionen med därtill hörande
kostnader ligger inom ramen för de antaganden som
rekonstruktionsplanen i det finska dotterbolaget bygger på.

Guldhalterna från gruvproduktionen i det finska dotterbolaget har dock
sedan slutet av februari 2014 väsentligt understigit vad som
prognostiserats, vilket påverkat bolagets guldproduktion negativt.
Detta har medfört att det finska dotterbolaget inte har täckning för
sina produktionskostnader och bolaget kan då inte heller generera det
likviditetsutrymme som krävs för att klara de finansiella antaganden
som rekonstruktionsplanen i det finska dotterbolaget bygger på.

Utifrån moderbolagets nuvarande finansiella ställning finns det därför
inte förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra de
planerade emissionerna som är avgörande för att ta bolaget ur den
pågående företagsrekonstruktionen och säkerställa fortsatt drift.

Bolagets styrelse har mot bakgrund härav gjort bedömningen att det
enda realistiska alternativet är en avveckling av bolaget och dess
verksamhet genom ett konkursförfarande. Ansökan om konkurs kommer
även att inges för det svenska dotterbolaget Lappland Goldminers
Fäboliden AB.

För ytterligare information:

Sven Rasmusson, styrelsens ordförande Thomas Häggkvist, CEO/CFO

Tel 070-605 83 15 Tel 070-552 26 22

E-mail: sven.rasmusson@raspart.se E-mail: thomas.haggkvist@lgold.se

Besök även: www.lapplandgoldminers.com

__________________________________________________________________________________________

Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag. Bolaget är
listat på First North i Sverige under kortnamnet GOLD, med Mangold
Fondkommission AB, www.mangold.se +46-8-503 015 50, som Certified
Adviser.

Lappland Goldminers strategi är att utveckla mineralfyndigheter till
producerande gruvor. Företaget är strategiskt positionerat med
Fäbolidenprojektet i norra Sverige och Pahtavaaragruvan i norra
Finland. Lappland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=275787...
http://mb.cision.com/Main/8073/9560485/226819.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.