Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-03

Låsbolaget föreslår en höjd utdelning

wysiwyg_image

Låsbolaget Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var också i linje med förväntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 28,5 procent till 32 915 miljoner kronor (25 623). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 32 513. Den organiska försäljningstillväxten var 9 procent (10).

"En mycket stark organisk försäljningstillväxt i Global Technologies, Americas och Entrance Systems, god tillväxt för EMEIA, medan den organiska försäljningen minskade för Asia Pacific", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev rekordhöga 5 152 miljoner kronor (4 013), väntat rörelseresultat var 5 149. Rörelsemarginalen var 15,7 procent (15,7).

Resultatet före skatt var 4 766 miljoner kronor (3 819).

Resultatet efter skatt blev 3 729 miljoner kronor (3 043), analytikerkonsensus 3 648.

Resultat per aktie hamnade på 3,36 kronor (2,74).

Operativt kassaflöde uppgick till rekordhöga 6 588 miljoner kronor (3 384).

I utdelning föreslås 4,80 kronor per aktie (4,20). Väntat var 4,64.

Ett nytt omstruktureringsprogram kommer att lanseras vid utgången av det första kvartalet 2023. Nedläggning av fabriker och kontor i programmet förväntas ske under en period om cirka två år. Rörelsekostnaden för det nya programmet förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor, med en förväntad återbetalningstid (inklusive investeringar) om cirka två år.

"Programmet kommer att ge besparingar på cirka 700 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Detta gör det möjligt för oss att driva på investeringar inom produktutvecklingen för att öka vår långsiktiga lönsamma tillväxt", säger vd Nico Delvaux i en kommentar.