Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-27

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.10.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

HYVÄ SUORITUS VAIKEISSA OLOSUHTEISSA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 184,8 miljoonaa euroa (190,5), liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (18,5) ja oikaistu liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa (19,3)*. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36).
  • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 552,3 miljoonaa euroa (585,4),  liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (36,1) ja oikaistu liikevoitto 29,0 miljoonaa euroa (31,0)*. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,74). Liikevoittoon ja osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Venäjän toiminnan alasajon aiheuttaman 10,4 miljoonan euron kulukirjauksen lisäksi kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,3 miljoonaa euroa (0,6).
  • Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.

*Lassila & Tikanoja otti syyskuussa 2020 käyttöön oikaistun liikevoiton uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Oikaistuun liikevoittoon eivät sisälly olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut.

Näkymät, päivitetty 23.10.2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5).

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Tämän vuoden toimintaympäristömme on ollut hyvin poikkeuksellinen ja haastava. Koronavirus on vaikuttanut kaikkiin liiketoimintoihimme ja palveluiden kysyntä on ollut paikoin vaikeasti ennustettavaa. Olemme joutuneet sopeuttamaan palveluntuotantoamme jatkuvasti muuttuneeseen tilanteeseen. Asiakastarpeiden ennakoiminen on edellyttänyt meiltä aktiivista toimintaa, missä olemme onnistuneet olosuhteisiin nähden hyvin. Olemme kehittäneet uusia palveluratkaisuja asiakkaiden hygieniaturvallisuuden parantamiseksi, millä on kyetty kompensoimaan palveluvolyymien laskua. Aktiivinen asiakastyö on näkynyt myös tuloksissa. Asiakkaiden suositteluindeksi (NPS) nousi 13 pisteellä ennätyskorkealle tuoreessa mittauksessa, ja mikä ilahduttavinta, tulokset paranivat kaikissa liiketoiminnoissa.

Terveellisten ja turvallisten työskentelyolosuhteiden turvaamiseen omalle henkilöstölle on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Olemme pystyneet varmistamaan suojavälineiden riittävyyden ja oikeat toimintaohjeet olosuhteiden muuttuessa. Sairauspoissaolot ovat pysyneet vertailukauden tasolla ja koronavirustartuntoja on ollut erittäin vähän.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olemme jatkaneet strategiamme toteuttamista suunnitelmien mukaisesti ja kehitys- ja investoinhankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rahoitusasemamme on säilynyt vahvana koko vuoden. Erityisen iloinen olen Kiinteistöpalveluiden Suomen liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä. Toimialan selvä tulosparannus vallitsevissa olosuhteissa on erinomainen suoritus. Yhtiön tuloksen kannalta on myös tärkeää, että alkuvuodesta teollisuusasiakkaiden lykkäämät vuosihuoltotyöt saatiin kolmannella vuosineljänneksellä toteutettua suunnitellussa laajuudessa.

Toimintaympäristössämme on nyt runsaasti epävarmuustekijöitä, jotka muokkaavat markkinoitamme.  Olemme kuitenkin oppineet toimimaan koronaviruksen muokkaamassa ’uudessa normaalissa’, mikä antaa meille hyvät lähtökohdat vahvistaa markkinaosuuttamme kaikissa liiketoiminnoissamme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 184,8 miljoonaa euroa (190,5) ja se laski edellisvuodesta 3,0 %. Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (18,5), joka oli 9,5 % (9,7) liikevaihdosta ja oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa (19,3), joka oli 9,5 % (10,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36).

Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti pääasiassa koronaviruksesta aiheutunut kysynnän lasku. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus kolmanteen vuosineljännekseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukauden tasosta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 552,3 miljoonaa euroa (585,4) ja se laski edellisvuodesta 5,7 %. Liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (36,1), mikä oli 3,3 % (6,2) liikevaihdosta ja oikaistu liikevoitto oli 29,0 miljoonaa euroa (31,0), mikä oli 5,3 % (5,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,74).

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tammi-syyskuussa 2020 on Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 10,4 miljoonan euron kulukirjaus sekä liiketoimintojen yhtiöittämisen valmistelusta aiheutuneet 0,3 miljoonan euro kulut. Liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet kulut liittyvät tammikuussa 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä tiedotettuun suunnitelmaan yhtiöittää Lassila & Tikanoja Oyj:n liiketoiminnat omiksi juridisiksi yhtiöiksi 1.1.2021 alkaen. Vertailukaudella liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona on L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin positiivinen 5,1 miljoonan euron tulosvaikutus.

Koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 19 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja sopeuttamistoimenpiteiden sekä tyel-alennuksen jälkeen noin 4,6 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli noin 2,3 miljoonaa euroa positiivinen, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Konsernin liiketulosta parantaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu 5,7 miljoonan euron voitto. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,8 miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintasegmenttien tuloksiin. Nettotulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen. Kurssierot olivat -1,3 miljoonaa euroa (0,6).

Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti myös Venäjän toiminnan alasajoon liittyvästä tase-erien arvonalentumisesta johtuva 10,4 miljoonan euron kulukirjaus. Alasajon negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan on 7,9 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti tämän lisäksi vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,1 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,4 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ympäristöpalveluiden oikaistu liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto heikkeni vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta.

Avainlukuja

 7-9/20207-9/2019Muutos%1-9/20201-9/2019Muutos%2019 
         
Liikevaihto, MEUR184,8190,5-3,0552,3585,4-5,7784,3 
Liikevoitto, MEUR17,618,5-4,818,336,1-49,245,0 
Liikevoitto, %9,59,7 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.