Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.10.2021 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

VAHVAA KASVUA KAIKILLA TOIMIALOILLA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 198,4 miljoonaa euroa (184,8). Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia, josta orgaanisen kasvun osuus oli 3,8 prosenttiyksikköä. Oikaistu liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,5) ja liikevoitto 18,0 miljoonaa euroa (17,6). Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,37).
  • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 589,0 miljoonaa euroa (552,3). Oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (29,7), liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (18,3) ja osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,30).
  • Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen -2,5 miljoonaan euroon (-4,1). Valuuttakurssierot olivat 0,1 miljoonaa euroa (-1,3).

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

Lassila & Tikanojan palveluiden kysyntä jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,4 prosenttia vertailukaudesta. Orgaaninen kasvu oli 3,8 prosenttia. Oikaistu liikevoitto parani vertailukaudesta, ollen 18,5 miljoonaa euroa (17,5).

Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset asiakaskysyntään ja kierrätysraaka-aineiden hintaan vähenivät edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Toisaalta dieselin voimakas hinnannousu ja paheneva työvoimapula kasvattivat palvelutuotannon kustannuksia.

Kustannuspaineista huolimatta Ympäristö- ja Teollisuuspalvelut tekivät vahvan tuloksen. Kiinteistöpalvelut Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjojen suoriutuminen oli edelleen heikkoa. Toimenpiteet organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi käynnistettiin näissä palvelulinjoissa elokuussa ja tullaan viemään loppuun neljännen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on noin 3 miljoonan euron säästöt vuositasolla 2022 alkaen.

EU:n komissio julkaisi kolmannella vuosineljänneksellä uudet ilmastotavoitteensa sekä ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotukset vahvistavat kiertotalouden roolia vihreän siirtymän vauhdittajana ja siten tukevat L&T:n liiketoimintaa. Kiristyvät ilmastotavoitteet ohjaavat myös L&T:n toimintaa tulevina vuosina. Katsauskaudella hankimme 50 sähkökäyttöistä pakettiautoa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu
Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,4 miljoonaa euroa (184,8), jossa kasvua vertailukaudesta oli 7,4 %. Orgaaninen kasvu oli 3,8 %. Oikaistu liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,5), joka oli 9,3 % (9,5) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 18,0 miljoonaa euroa (17,6), joka oli 9,1 % (9,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,37).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa sekä Suomen että Ruotsin kiinteistöpalveluissa. Teollisuuspalveluissa liikevaihto laski hieman. Vertailukelpoinen liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja pysyi samalla tasolla Ruotsin kiinteistöpalveluissa. Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto heikkeni.

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 589,0 miljoonaa euroa (552,3) ja se kasvoi vertailukaudesta 6,6 %. Orgaaninen kasvu oli 5,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (29,7), joka oli 5,5 % (5,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (18,3), mikä oli 5,5 % (3,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,30).

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella.

Vertailukaudella liikevoittoa paransi Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli vuonna 2020 noin 3,8 miljoonaa euroa positiivinen. Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen –2,5 miljoonaan euroon (-4,1). Valuuttakurssierojen vaikutus rahoituskuluihin oli +0,1 miljoonaa euroa (-1,3).

Avainlukuja

 7-9/20217-9/2020Muutos%1-9/20211-9/2020Muutos%2020
        
Liikevaihto, MEUR198,4184,87,4589,0552,36,6751,9
Oikaistu liikevoitto, MEUR18,517,55,632,329,78,539,7
Oikaistu liikevoitto, %9,39,5 5,55,4 5,3
Liikevoitto, MEUR18,017,62,032,318,376,328,2
Liikevoitto, %9,19,5 5,53,3 3,8
EBITDA, MEUR31,430,43,471,961,716,785,2
EBITDA, %15,816,4 12,211,2
Författare GlobeNewswire