Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-28

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.7.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

AKTIIVISILLA TOIMENPITEILLÄ ONNISTUTTIIN VÄHENTÄMÄÄN KORONAVIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIA NEGATIIVISIA LIIKETOIMINTAVAIKUTUKSIA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 183,2 miljoonaa euroa (196,2), liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa (16,8). Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat Venäjän toiminnan alasajosta aiheutuneet 10,8 miljoonan euron kulut sekä vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,37).
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 367,5 miljoonaa euroa (394,9), liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (17,6) ja osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,38). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toiminnan alasajon aiheuttamien kulujen lisäksi kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,2 miljoonaa euroa (0,6).
  • Liikevoitto ilman Venäjän osuutta ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä oli huhti-kesäkuussa 8,3 miljoonaa euroa (10,3) ja tammi-kesäkuussa 10,8 miljoonaa euroa (10,6).
  • Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.
  • Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoitto parani merkittävästi molemmilla vuosineljänneksillä vertailukaudesta onnistuneiden tehostamis- ja uudistamistoimenpiteiden johdosta.

Näkymät

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon. Liikevaihto laski 6,9 % vertailukaudesta 367,5 miljoonaan euroon. Lisäksi vertailukauden lukuihin sisältyi viime tilikaudella myyty L&T Korjausrakentamisen liiketoiminta. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa ilman Venäjän toimintoja ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä vertailukaudella nousi 10,8 miljoonaan euroon (10,6) Suomen kiinteistöpalveluiden tulosparannuksen ansiosta. Tämä oli hyvä suoritus ottaen huomioon koronaviruspandemian noin 4,5 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoon. Yhtiön likviditeettiasema säilyi vahvana.

Viranomaisten määräämien rajoitustoimenpiteiden sekä asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena Lassila & Tikanojan palvelujen kysyntä heikkeni ja pandemialla oli negatiivisia vaikutuksia konsernin kaikkiin liiketoimintasegmentteihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pandemian negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon.

Olemme työskennelleet määrätietoisesti vähentääksemme koronaviruspandemian vaikutuksia liiketoimintaamme ja rakentaaksemme edellytyksiä liiketoiminnan mahdollisimman nopeaan normalisoitumiseen. Olemme toteuttaneet kattavia toimenpiteitä taataksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden sekä turvallisen työnteon.

Otimme käyttöön uusia sähköisiä asiointi- ja työtapoja, jotka mahdollistivat palveluiden jatkamisen ja uusien palvelusopimusten aloittamisen tapaamisrajoituksista huolimatta. Kehitimme uusia palveluja, kuten siivousliiketoimintaan liittyvät desinfiointi- ja puhdistuspalvelut, joiden lisämyynnillä on saatu pienennettyä pandemian negatiivisia tulosvaikutuksia.

Olemme onnistuneet lieventämään äkillisten markkinamuutosten aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sopeuttamalla henkilöstöresursseja alentuneeseen kysyntään.

Merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena, päätimme huhtikuussa ajaa alas Venäjän liiketoiminnan vuoden 2020 aikana. Alasajolla ei ole negatiivista kassavirtavaikutusta.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 183,2 miljoonaa euroa (196,2) ja se laski edellisvuodesta 6,6 %. Liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa (16,8), mikä oli -1,2 % (8,6) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,37).

Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti koronaviruspandemiasta aiheutunut kysynnän lasku. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti Venäjän toiminnan alasajoon liittyvästä tase-erien arvonalentumisesta johtuva 10,8 miljoonan euron kulukirjaus. Alasajon negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan on 8,2 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti myös vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus toiseen vuosineljännekseen oli noin 0,9 miljoonaa euroa, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,8 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ilman Venäjän liiketoimintojen vaikutusta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla  ja liikevoitto laski vertailukaudesta.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 367,5 miljoonaa euroa (394,9) ja se laski edellisvuodesta 6,9 %. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (17,6), mikä oli 0,2 % (4,4) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,38).

Koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,8 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ilman Venäjän liiketoimintojen vaikutusta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta.

Konsernin liiketulosta parantaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu 5,7 miljoonan euron voitto. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintasegmenttien tuloksiin. Nettotulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen. Kurssierot olivat -1,2 miljoonaa euroa (0,6).

Avainlukuja

 4-6/20204-6/2019Muutos%1-6/20201-6/2019Muutos%2019 
         
Liikevaihto, MEUR183,2196,2-6,6367,5394,9-6,9784,3 
Liikevoitto, MEUR-2,216,8-113,10,717,6-96,145,0 
Liikevoitto, %-1,28,6 0,24,4 5,7 
EBITDA, MEUR10,830,5-64,531,344,8-30,399,4 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.