Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Latours bolagsstämma den 10 maj

Investment AB Latour hade bolagsstämma kvällen den 10 maj på Riverton Blu Hotel i Göteborg med drygt 200 aktieägare.

Latour har haft en framgångsrik resa på börsen med en uppgång på sammanlagt 398 000 procent sedan starten vid slutet av år 1985 men har gått ner knappt 20 % sedan årsskiftet. Latour är ett blandat investmentbolag med både en industrirörelse bestående av sex helägda bolag samt är huvudägare i 10 börsnoterade bolag. Latour deltar aktivt med styrelseledamöter i samtliga bolag. Börsportföljen består av Alimak, Assa Abloy, CTEK, Fagerhult, HMS Networks, Nedermans, Securitas, Sweco, Tomra och Troax. De helägda bolag som Latour äger – Bemsiq, Caljan, Hultafors, Nord-Lock och Swegon - skall alla ha egna produkter med en stark utvecklingspotential med goda framtidsutsikter att skapa internationell tillväxt. 

Johan Hjertonsson, VD sedan tre år, framhöll de utmaningar de olika bolagen haft med pandemi och fortsatta nedstängningar i Kina och nu även kriget i Ukraina som man hanterat på ett tillfredsställande sätt i de olika bolagen inklusive Alimak som nu lämnar Ryssland successivt.

På fråga om det är utmaningar från kriget i Ukraina  eller nedstängningarna i Kina som påverkar Latour mest framhölls att Latours exponering mot Ryssland, Belarus och Ukraina inte är stor och den finansiella effekten därför liten. Men osäkerheten är fortsatt stor runt nerstängningarna i Kina men man försöker hantera detta på ett tillfredsställande sätt.

Latour har ett ambitiöst program vad gäller hållbarhet där bolagen hela tiden försöker flytta fram sina positioner och arbetar effektivt med benchmarking mellan de olika bolagen. Aktiespararnas representant ställde frågan om hur Latour skall kunna nå det uppställda målet att nå en könsfördelning om 40 – 60 % bland ledande befattningshavare inom den helägda industrirörelsen då andelen kvinnor idag endast uppgår till 15 %. VD framhöll att andelen är olika inom de olika industrirörelserna där andelen kvinnor på ledande position inom Hultafors t ex är 36 %. För att få en jämnare könsfördelning försöker man vid befordringar alltid ha en kvinnlig och en manlig slutkandidat.

Bolagsstämman efterföljdes av en måltid med vin vid sittande bord där Johan Hjertonsson gick runt  och pratade med en stor del av aktieägarna.

 

Bevakare och skribent: Britt-Marie Årenberg

Författare Bolagsbevakningen