Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.

Bolaget har tecknat avtal gällande köp av samtliga aktier av ett bolag som äger skog och skogsmark i Litauen idag. Det kommer att bli den första investeringen i skogsfastigheter i Litauen som Latvian Forest Company AB gör.

Latvian Forest Company AB (publ.) har tecknat avtalet avseende köpet av samtliga aktier av ett litauiskt bolag som äger 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.

Bolaget har tecknat avtal gällande köp av samtliga aktier av ett bolag som äger skog och skogsmark i Litauen idag. Det kommer att bli den första investeringen i skogsfastigheter i Litauen som Latvian Forest Company AB gör. Latvian Forest Company AB värderar skogs- och jordbruksfastigheter till 7,5 MEUR. Den slutliga köpeskillingen för bolagens aktierna kommer att framgå från tillgångarnas värde plus/minus justerad rörelsekapital per tillträdesdagen. Latvian Forest Company AB genom köpet kommer att förvärva 1.338 hektar av vilka 1.272 hektar är skogsmark med ett totalt virkesförråd som uppskattas att uppgå till 301.000 kubikmeter. Köpet planeras slutföras innan den 1 december 2021. I samband med köpet planerar bolaget att uppta banklån motsvarande ca. 3,4 MEUR samt finansiera från egna medel. Efter köpet kommer Latvian Forest Company AB att äga sammanlagt 7.189 hektar av vilka 6.591 hektar är skogsmark och virkesförrådet uppskattas motsvara 1.011.740 kubikmeter i Lettland och Litauen.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Författare Cision