Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Latvian Forest: Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3.460 hektar skog och jordbruksmark i Let...

Delar av förvärvet är redan tillträtt och resterande tillträds vid
senare tidpunkt.

Delar av förvärvet är redan tillträtt och resterande tillträds vid
senare tidpunkt.

Bolagets innehav består efter dessa förvärv av 1.874 hektar
skogsmark,1.218 hektar jordbruksmark samt 368 hektar annan mark.
Virkesförrådet uppskattas uppgå till 306 000 kubikmeter växande skog
av vilka 90 700 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. 763 hektar
av jordbruksmarken är utarrenderade till lokala lantbrukare.
Ytterligare 500 hektar jordbruksmark och annan mark räknar
bolagsledningen med att kunna konvertera till skogsmark. Bolaget
kommer att publicera en karta på innehavet strax efter att de
kvarstående 611,8 hektaren tillträtts. Sammanlagd har bolaget med
dessa förvärv investerat ca. 7 mEUR.

Bolaget hänför till tidigare offentliggjort pressmeddelande den 30
juli 2019 om att det har undertecknats avsiktsförklaringen avseende
förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland, och
till uppgift om då beräknad köpeskilling om ca. 4,17 mEuro.
Ovanförnämnda köpet är färdigställt och ingår i 3.460 hektar som
bolaget har tillträtt.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12
november 2019 kl.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad
skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är,
förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen
kraft;

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/latvian-forest-company-ab-ha...
https://mb.cision.com/Main/11669/2959763/1139996.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.