Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Latvian Forest: Offentliggörande av emissionsmemorandum

Latvian Forest Company AB (publ) har offentliggjort
informationsmemorandum och annan information som upprättats i samband
med den förestående nyemissionen av B-aktier. Memorandum och
anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.latvianforest.se samt på www.aqurat.se.
Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission
AB.

Offentliggörande av emissionsmemorandum

Latvian Forest Company AB (publ) har offentliggjort
informationsmemorandum och annan information som upprättats i samband
med den förestående nyemissionen av B-aktier. Memorandum och
anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.latvianforest.se samt på www.aqurat.se.
Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission
AB.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och
relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare
instruktioner kring teckning och vilka teckningssedlar som ska
användas finns i Memorandumet under rubriken "Villkor och
anvisningar".

Emissionen omfattar totalt ca 2,44 MEUR (23,4 MSEK) och syftar till
att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare
skogsfastigheter. Emissionen, som beslutades av styrelsen 2017-05-29,
sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fyra
befintliga aktier oavsett aktieslag kan en nya B-aktie tecknas.
Emissionskursen är 5,90 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier
kan även ske utan företrädesrätt. Teckningsförbindelser motsvarande
ca 40 procent av emissionsbeloppet har erhållits från befintliga
aktieägare.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2017-06-07.
För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4)
teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning
sker mellan 2017-06-09 och 2017-06-26.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2017-06-09
och 2017-06-21. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som
önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt
deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna
teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av
aktier senast 2017-06-26 eller säljas senast 2017-06-21 för att inte
förfalla. Handel i betalda tecknade aktier ("BTA") kommer äga rum på
Aktietorget från och med 2017-06-09 fram till dess att emissionen
registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen
förväntas ske i mitten av juli 2017.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/latvian-forest/r/offentliggorande-av-emissions...
http://mb.cision.com/Main/11669/2280870/683401.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.