Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

LC-Tec: Delårsrapport 9 månader

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNADER

Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed(r) genom 3D-systemet DepthQ(r) var under årets tredje kvartal god och i nivå med föregående kvartals, vilket bidrog till kvartalets positiva resultat. På bilden syns det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ(r) CineBright(tm).

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr (3,0 Mkr).
Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,6 Mkr (0,1 Mkr).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (-0,9 Mkr).
Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (0,01 kr).

Januari - september
Nettoomsättningen uppgick till 11,1 Mkr (7,5 Mkr).
Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,4 Mkr).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 Mkr (-3,3 Mkr).
Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (0,14 kr).

Tredje kvartalet i sammandrag
Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed(r) genom 3D-systemet DepthQ(r) var god och i nivå med föregående kvartals, vilket bidrog till kvartalets positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern. Noterbart är att system för första gången levererades till Korea. Liksom föregående kvartal levererades dessutom system till Sydamerika.
Inom produktområdet Kamera levererades PolarView(r)-filter till LC-Tec samarbetspartner Aputure samt dessutom till en annan kund.
Ett flertal tillverkare av AR-glasögon utvärderade LC-Tecs PolarView(r)-filter med gott resultat och diskussioner om skräddarsydda prototyper inleddes.

Händelser under tredje kvartalet

Produktområde: 3D
LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed(r) är grundkomponenten i 3D-systemet DepthQ(r) som marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

Försäljningen under årets tredje kvartal var god och i nivå med föregående kvartals, vilket bidrog till kvartalets positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern. Noterbart är att system för första gången levererades till Korea. Liksom föregående kvartal levererades dessutom system till Sydamerika.

Leveranserna inkluderade enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ(r) CineBright(tm). Precis som det konventionella 3D-systemet DepthQ(r) baseras denna produkt på LC-Tecs PolarSpeed(r)-teknik och använder ljusåtervinning vilket resulterar i väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med god ljusstyrka på de större biografdukarna.

Lightspeed deltog vid biografmässan ExpoCine i Sao Paulo (Brasilien) i september.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdet ND-filter (eng. "Neutral Density"). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt vilket enkelt möjliggör fjärrstyrning och ändringen från en nivå till en annan är mycket snabb.

Som tidigare kommunicerats levererades i början av året den första volymordern av LC-Tecs nyutvecklade och patenterade ND-filter PolarView(r). Leveransen gick till samarbetspartnern Aputure (Kina) som i sin tur integrerar filtret i en innovativ linsadapter för videokameror. Aputure lanserade linsadaptern i mars och produkten, som främst riktar sig till videofotografer, blev därmed den första i sitt slag på marknaden. Produkten blev väl mottagen och erhöll goda recensioner. Då efterfrågan efter lanseringen var stor lade Aputure under andra kvartalet en ny order på PolarView(r)-filtret, värdet på denna order var 1,0 Mkr. Delleveranser skedde under andra kvartalet och ytterligare leveranser skedde under tredje kvartalet. En mindre del av ordern, motsvarande 0,2 Mkr, kvarstår att leverera under fjärde kvartalet.

Under kvartalet levererades dessutom en mindre order till en annan kund. Värdet på denna order var 0,2 Mkr.

Andra kameraapplikationer inkluderar industrikameror och maskinseende, och förutom PolarView(r)-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som potentiellt intressanta för dessa applikationer.

Produktområde: Smarta glasögon

ND-filter baserade på LC-Tecs patenterade PolarView(r)-teknik som används inom produktområdet Kamera kännetecknas av uniformt ljusgenomsläpp över ett brett intervall av betraktningsvinklar. En version av denna teknik som möjliggör högre ljusgenomsläpp i det fullt öppna läget realiserades under föregående år och bedöms kunna vara lämplig för användning i olika Smarta glasögon, bl.a. i de dimbara solglasögonen SKUGGA som samarbetspartnern SKUGGA Technology AB för närvarande utvecklar. Glasögonen kommer att erbjudas med ljussensorer för självreglerande ljusgenomsläpp, vara app-kontrollerade via Bluetooth, samt kunna laddas induktivt. SKUGGA planerar för produktlansering under 2018.

Under senaste tiden har begreppet AR-glasögon (eng. "Augmented Reality", "förstärkt verklighet") blivit aktuellt. AR-glasögon är avsevärt mer avancerade än dimbara solglasögon då de överlagrar en datorgenerad virtuell värld på det vanliga synfältet. Tekniken har skapat ett enormt intresse och har många tillämpningsområden. Många aktörer, inklusive stora konsumentelektroniktillverkare, utvecklar nu denna typ av glasögon. Redan idag används AR-glasögon framgångsrikt inom olika industrier. LC-Tecs varierbara filter bedöms kunna bli en viktig komponent i vissa AR-glasögon då de kan reglera ljusgenomsläppet från omvärlden och på så sätt medverka till att blandningsförhållandet mellan den verkliga och den virtuella världen blir optimalt.

Under kvartalet utvärderade ett flertal tillverkare av AR-glasögon LC-Tecs PolarView(r)-filter med gott resultat och diskussioner om skräddarsydda prototyper inleddes.

Då varierbara filter för smarta glasögon behöver vara böjbara krävs att tillverkningen sker på plastsubstrat istället för på de glassubstrat som normalt används. Diskussioner med den sedan tidigare identifierade potentiella kontraktstillverkaren fortskred under perioden.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:
Bokslutskommunik: 23 februari, 2018.
Tremånadersrapport: 15 maj, 2018.
Halvårsrapport: 23 augusti, 2018.
Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se mailto:info@lc-tec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LC-Tec Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21381

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.