Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

LC-Tec: LC-TEC HOLDING AB (publ) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-TEC HOLDING AB (PUBL) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:
• Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
• Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
• Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och 80 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
• Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius samt Anna Weiner Jiffer.
• Att till revisor omvälja DalRev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis.
• Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.

2019-05-14

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Mail: info@lc-tec.se mailto:info@lc-tec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LC-Tec Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26141

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.