Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Leasinvest Real Estate NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 02/05/2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Uit een kennisgeving van 20 juli 2021 verricht door Ackermans & van Haaren NV, blijkt dat er zowel een passieve drempeloverschrijding als een verwerving van stemrechtverlenende effecten heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de invoering van het dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021. Het totaal aantal stemrechten van Ackermans & van Haaren NV in Leasinvest Real Estate is hierbij toegenomen waardoor Ackermans & van Haaren NV nu 64,66% van de stemrechten aanhoudt in Leasinvest Real Estate NV (hierna de “Vennootschap”).

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten - Passieve drempeloverschrijding

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland
Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
Leasinvest Services NV Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2021

OVERSCHREDEN DREMPEL: 60%

NOEMER: 11.804.919

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving* Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0  0,00% 
Ackermans & van Haaren NV 1 481 959 7 632 176  64,65% 
Leasinvest Real Estate Management NV 6 0  0,00% 
Leasinvest Services NV 204 408   0,00%  
Subtotaal 1 482 169 7 632 584  64,66% 
TOTAAL   7.632.584   64,66%  

*gebaseerd op een noemer van 4.938.870

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
     0 0,00% 


TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  7 632 584 64,66%

Bijkomende informatie

Deze kennisgeving betreft zowel een passieve drempeloverschrijding als een verwerving van stemrechtverlenende effecten, naar aanleiding van de invoering van dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021.

Volledige controleketen van de vennootschappen via dewelke de participatie effectief wordt aangehouden

Controleketen boven Leasinvest Services NV

  1. Leasinvest Services NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Leasinvest Real Estate NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  2. Leasinvest Real Estate NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV

  1. Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  2. Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  3. Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.
  4. Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.
  5. Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks ge...
Författare GlobeNewswire