Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

LEAX Group AB: Kommuniké från LEAX Groups extra bolagsstämma den 27 oktober 2021

LEAX Group AB ("Bolaget") höll i dag en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning varigenom bland annat ett avstämningsförbehåll tas in i bolagsordningen, bestämmelsen om hembud tas bort från bolagsordningen och bestämmelserna i bolagsordningen kring antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt kallelse till bolagsstämmor justeras. Den extra bolagsstämman beslutade vidare att entlediga suppleanterna från Bolagets styrelse. Så som tidigare har meddelats ser styrelsen och Bolagets ägare över möjligheterna att notera Bolagets aktier och ändringarna i bolagsordningen genomförs som ett led i detta utvärderingsarbete.   

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 klockan 14:00 CEST genom kontaktpersonen nedan.

Tony Nicol, VD och koncernchef

Telephone: +44 (0)755 728 67 67
E-mail: tony.nicol@leax.com
 

Författare Cision