Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

LEAX Group AB: LEAX Group inleder skriftligt förfarande avseende sina seniora icke-säkerställda obligationer

Som närmare anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, ber Bolaget obligationsinnehavarna att godkänna ett tillfälligt uppehåll i åtagandet att uppfylla vissa finansiella kovenanter samt en ökning av det nuvarande taket för tillåtna investeringslån. I utbyte erbjuder Bolaget en ytterligare premie om 3 procent vid inlösen av Obligationerna. Ändringarna föreslås bland annat för att möjliggöra för Bolaget att säkra likviditet och att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa Covid-19-pandemins påverkan på Bolagets verksamhet.

Per dagen för detta pressmeddelande har Bolaget erhållit åtaganden att rösta för förslaget från obligationsinnehavare motsvarande 40,7 procent av Obligationernas justerade nominella belopp, s.k. Adjusted Nominal Amount (såsom definierat i villkoren för Obligationerna).[1]

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vilken innehåller de föreslagna ändringarna och detaljerad information om röstningsförfarandet, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.leax.com) och på Stamdata (www.stamdata.com). Mer information om bakgrunden till förslaget finns i den investerarpresentation som finns bilagd till kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, och som också kommer att finnas tillgänglig under fliken "Finansiella rapporter och presentationer" på Bolagets hemsida.

Bolaget har idag också instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som är agent under Obligationerna, att skicka kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till obligationsinnehavare som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden, för att begära obligationsinnehavarnas samtycke till att ändra obligationsvillkoren på det vis som beskrivs i kallelsen till det Skriftliga förfarandet.

_____________________
[1] Obligationer som innehas av Bolaget och dess närstående (motsvarande ett nominellt belopp om totalt 25 miljoner kronor) har inte beaktats vid beräkningen.

Författare LEAX Group AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.