Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Ledande konsultbolag tar nästa steg i tillväxtbransch

wysiwyg_image

Det stockholmsbaserade Time People Group är en väletablerad konsultkoncern specialiserad inom IT och förändringsledning. Sedan starten för snart 25 år sedan har företaget lagt en strategisk grund och gått med vinst tio år i rad.

Time People Group är en koncern som består av fyra helägda specialistbolag, där huvudsyftet med bolagens verksamheter är att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos kunderna. Koncernen erbjuder tjänster som omfattar strategi, förändringsarbete, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder samt teståtaganden och förvaltning.

Konsultkoncernens fyra dotterbolag specialiserar sig inom sektorerna bank och finans, offentlig sektor och retail. Den breda expertisen ger företaget en låg riskprofil sett över tid vilket gör det mindre utsatt för konjunktursvängningar i marknaden. Magnus Lönn, Koncernchef På Time People Group, berättar: - Våra dotterbolags inriktningar kompletterar varandra väl, vilket är en medveten strategi. Genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete har vi en väl fungerande organisation där dotterbolagen står för den operativa verksamheten och moderbolaget för administration och den övergripande strukturen.  Upplägget gör inte bara koncernen kostnadseffektiv, utan det gynnar framförallt kunden men också den entreprenöriella anda som karaktäriserar dotterbolagen och deras verksamhet. Dessutom har dotterbolagen hela koncernen som backup och kan ta in kompetens och resurser vid behov. Magnus Lönn berättar vidare:- Vi är passionerade i det vi gör och alla, från utvecklare till strateger, arbetar nära våra uppdragsgivare och är lyhörda för deras önskemål. Våra medarbetare har själva suttit på beställarsidan eller arbetat länge som konsulter och har därför en bra kunskap om de problemställningar som kunden står inför. Vi är specialister som arbetar för specialister.

Vad gör er unika jämfört med andra IT-konsultbolag?- Vi har erfarenheten och ett starkt affärssinne, dessutom har vi under många år bevisat att vi levererar. Det är vad som skiljer oss från våra konkurrenter. Med en kostnadseffektiv struktur har vi varit lönsamma under tio års tid och vinsten har skapats i både låg- och högkonjunkturer, vilket kräver att man har ett stort kunnande och rätt kontaktnät.

Vilken potential ser ni i marknaden framöver?  - Marknaden är stor och växer hela tiden. För tio år sedan var det ett gap hos företag mellan affären och IT-sidan, medan dessa delar idag har närmat sig varandra rejält eller sitter ihop. I dagens digitala samhälle går också företags IT-budgetar mer och mer åt till innovationer och utveckling, samtidigt som de flesta strävar efter att minska sina IT-kostnader. Här kan vi hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet.  Enligt Radar har IT-marknaden i Sverige ett uppskattat värde av 157 miljarder varav 57 miljarder är rena konsulttjänster. - I dagsläget har Time People Group 90 medarbetare och en omsättning på cirka 110 miljoner med en vinstmarginal på 13,6 procent det senaste verksamhetsåret. Vi ser en mycket god potential i marknaden och att ta marknadsandelar.

Har ni några konkurrenter? I Sverige finns det i dag 8 470 registrerade IT konsultföretag. Av dem har cirka 300 bolag fler än 20 anställda och Magnus uppskattar att bara en handfull har varit lönsamma under en längre tidsperiod. - Vi har varit lönsamma under tio års tid. Vår erfarenhet och track record av att leverera, ihop med vårt affärssinne, gör att vi står oss väl i konkurrensen på den svenska marknaden.

wysiwyg_image

Har ni tidigare tagit in något kapital? - Inget kapital har tagits in tidigare och bolaget är helt skuldfritt. Våra ägare är grundarna av dotterbolagen där majoriteten av styrelsemedlemmarna är verksamma i bolagen.

Hur planerar ni att fördela emissionskapitalet på 23,75 miljoner? - Nyemissionen möjliggör för oss att ta nästa steg i vår utveckling för att kunna växa och bygga vidare på vårt koncept. Under de år vi har varit verksamma har vi lagt de strategiska pusselbitarna på plats för att skapa en framgångsrik och kostnadseffektiv organisation.  Time People Groups tillväxtstrategi kan konkretiseras enligt följande:

  1. Nya förvärv som förstärker och kompletterar verksamheten
  2. Etablering av nya dotterbolag inom nya områden
  3. Utveckla specialistbolagen genom organisk tillväxt

Time People Group letar aktivt efter nya bolag som kompletterar den befintliga kompetensen. Ett exempel på strategiskt komplement till koncernen är dotterbolaget Crio som startade för 1,5 år sedan, mot bakgrund av att vi såg en stor ökning av behovet av digitalisering inom den offentliga sektorn. När bolaget startade drevs det av tre personer, idag har bolaget 12 medarbetare, alla IT-specialister med inriktning mot den offentliga sektorn. - Det vi är duktiga på är att hitta specialister som vi bygger team kring. Med moderbolaget har vi all infrastruktur på plats vilket gör det lätt att ta in nya idéer och specialister som vi bygger upp team kring för att sedan eventuellt knoppa av i självgående bolag.

 

Time People Group har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

Specifikation om emissionserbjudandet:

Pris per aktie: 19 kronor

Lägsta post för anmälan: 300 aktier, därutöver valfritt antal

Pre-money värdering: 114 miljoner

Erbjudandets storlek: 23,75 miljoner

Maximalt antal aktier i erbjudandet: 1,25 miljoner

Teckningsåtaganden: 60 procent av emissionsbeloppet

wysiwyg_image

- De företag som kommer att lyckas inom sina respektive områden är de som frigör tid och pengar på innovation och utveckling - de som optimerar sina verksamheter genom bland annat automatisering och digitalisering. Just detta är vi är experter på och hjälper företag med, säger Magnus Lönn, Koncernchef på Time People Group.

Läs mer om Time People Group här.

 

Text: Maria Zachrisson

Författare Aktiespararna

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.