Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-09

LEHDISTÖTIEDOTE 9.9.2021 Modulight Oy suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Modulight Oy (”Modulight” tai ”Yhtiö”), suomalainen korkeaan teknologiaan erikoistunut yhtiö, jolla on yli 20 vuoden kokemus edistyneestä teknologiasta, kuten lääkinnällisistä laitteista, puolijohteista, lasereista ja geenisekvensoinnista sekä monista muista teknologian aloista, ilmoittaa suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”).

Listautumisannin ja Listautumisen odotetaan kasvattavan sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Modulightia kohtaan sekä parantavan Modulightin kykyä houkutella ja sitouttaa avaintyöntekijöitä. Lisäksi Listautuminen tarjoaa Modulightille pääsyn pääomamarkkinoille ja sen odotetaan laajentavan Yhtiön omistajapohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla sekä mahdollistavan likvidit markkinat Yhtiön osakkeille. Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Modulightin kasvustrategian toteuttaminen sekä investointien jatkaminen ja kiihdyttäminen. Lisäksi Yhtiö arvioi, että Listautumisannista saatavat varat antavat sille paremman taloudellisen joustavuuden tavoitella strategiansa mukaisia kasvumahdollisuuksia.

Suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön on tarkoitus kerätä noin 60 miljoonan euron bruttovarat osakeannilla, minkä lisäksi eräiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien on tarkoitus myydä osakkeitaan. Yhtiö aikoo käyttää osakeannilla kerättävät varat aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehtäviin lisäinvestointeihin, erilaisiin yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin, Yhtiön liiketoiminnan maantieteelliseen laajentumiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen.

Tietyt Didner & Gerge Fonder AB:n, Evli-Rahastoyhtiö Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n, SEB Investment Management AB:n, Swedbank Roburin ja Teknik Innovation Norden Fonder AB:n (Tin Fonder) hallinnoimat rahastot sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä noin 61,5 miljoonalla eurolla lopulliseen merkintähintaan ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeantia on lopullisella merkintähinnalla enintään 205 miljoonaa euroa.

Modulight lyhyesti

Modulight on suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee ja toimittaa lasereita ja ratkaisuja erilaisiin lääketieteen ja biolääketieteen sovelluksiin sekä muihin valikoituihin korkean lisäarvon sovelluksiin. Yhtiö tarjoaa näihin liittyviä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita lääketeknologiayhtiöille ja kohdemarkkinoille ympäri maailmaa. Modulightin tuotteita käyttävät monet kansainväliset lääkeyhtiöt, Fortune 500 -listatut yhtiöt sekä johtavat syöpätutkimuslaitokset ja yliopistot. Modulightin liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa vuonna 2020, kasvaen 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön käyttökate vuonna 2020 oli 5,8 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 58 prosenttia. Modulight on perustettu vuonna 2000, sen palveluksessa on noin 70 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Tampereella.

Modulightin strategia

Yhtiön johto uskoo, että Yhtiö voi saavuttaa liiketoiminnalleen asettamansa tavoitteet erityisesti seuraavien keskeisten strategisten avaintekijöiden avulla:

 • Tuotantokapasiteetin lisääminen: Yhtiö on päättänyt lisätä tuotantokapasiteettiaan vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä 23 miljoonan euron investointiohjelma, jonka toteuttamisen Yhtiö aloitti vuonna 2019 ja jonka Yhtiö uskoo valmistuvan vuonna 2022.
 • Maantieteellinen laajentuminen: Yhtiö suunnittelee laajentavansa liiketoimintojaan tietyillä avainalueilla Yhdysvalloissa, kuten esimerkiksi Piilaaksossa ja Yhdysvaltojen itärannikolla. Sen lisäksi Yhtiö pyrkii laajentamaan toimintaansa valituilla markkinoilla Aasiassa, kuten esimerkiksi Kiinassa ja Japanissa.
 • Tuotevalikoiman laajentaminen muihin indikaatioihin: Yhtiö aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa kattamaan myös muita indikaatioita muun muassa kehittämällä glioblastoomien hoidossa käytettävää laserteknologiaansa siten, että sitä voidaan käyttää myös urologisten ja eturauhassyöpien hoidossa. Yhtiö aikoo lisäksi laajentaa silmälääketieteen alustan kattamaan myös muita indikaatioita ja hoitotarkoituksia, kuten esimerkiksi glaukoomien ja taittovirheiden leikkaushoidot. Yhtiö suunnittelee myös lääkinnällisten laitteiden alustansa käytön laajentamista esimerkiksi endoskooppeihin ja hammashoidoissa käytettäviin laitteisiin.
 • Laajentumismahdollisuudet pilvianalytiikan alalla: Yhtiö aikoo kehittää pilvipohjaisia analytiikkapalveluitaan edelleen fokuksenaan Yhtiön laitteilla annettavien hoitojen hoitotehon ja lopullisten hoitotulosten parantaminen.
 • Jatkuvat investoinnit laserteknologiaan: Yhtiö aikoo jatkaa panostuksia suuritehoisten yksimuotoisten lasereiden teknologiaan parantaakseen edelleen asemaansa kilpailijoihinsa nähden sekä tukemaan esimerkiksi seuraavan sukupolven syöpälasereiden kehitystyötä sekä sekvensoinnin, kuvantamisen ja kvanttilaskennan aloilla tapahtuvaa kehitystä.

Modulightin keskeiset vahvuudet

Yhtiön johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja tuottavat sille kilpailuetua:

 • Yli 20 vuoden kokemus laserteknologiasta ja lääketieteellisestä teknologiasta
 • Pilveen yhdistettävien laseralustojen tarjoama skaalautuvuus ja parempi hoitoteho
 • Johtavista lääketeknologiayhtiöistä koostuva merkittävä asiakaskunta
 • Lääketeollisen markkinan tarjoamat merkittävät liiketoimintamahdollisuudet, joita teollisiin sovelluksiin liittyvät synergistiset liiketoimintamahdollisuudet tukevat
 • Vahva taloudellinen suorituskyky

Seppo Orsila, Modulightin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja:

”Kasvumme on ollut vahvaa ja voitollista viime vuosina. Listautuminen on luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle lisäten mahdollisuuksia investoida edelleen kasvuun ja uusien laserteknologiaa hyödyntävien hoitomuotojen kehittämiseen. Uskomme, että listautuminen lisää Modulightin tunnettuutta, kasvattaa asiakasmääriä, edistää liikevaihdon kasvua sekä mahdollistaa ennen kaikkea paremman elämän ja yksilöllisen hoidon tarjoamisen sitä tarvitseville.”

Modulightin pitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiöllä on seuraava pitkän aikavälin liiketoiminnallinen tavoite:

 • edetä tuotteiden laajaan kaupalliseen käyttöönottoon[1] kolmen asiakkaansa kanssa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisäksi Yhtiöllä on seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • ylläpitää vahvaa liikevaihdon kasvua
 • ylläpitää vahvaa kannattavuutta.

[1] Suurin osa Yhtiön tämänhetkisestä liikevaihdosta tulee kehitysvaiheessa olevista tuotteista, ja Yhtiö määrittelee laajan kaupallisen käyttöönoton toteutuneen, kun Yhtiön liikevaihto kyseisen tuotteen/asiakkaan osalta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Modulightin keskeisiä tunnuslukuja

Tunnusluvut(130.6. päättynyt kuuden kuukauden jakso31.12. päättynyt tilikausi
Tuhatta euroa, ellei toisin mainita20212020202020192018

(tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)
Liikevaihto4 5603 67310 062(27 192(26 174(2
Käyttökate (EBITDA)3 1581 9225 7874 4573 229
Käyttökate-%6952586252
Liikevoitto2 6051 3634 712(22 937(22 447(2
Liikevoitto-%5737474140
Kauden tulos2 0221 0773 732(21 888(22 287(2
Osakekohtainen tulos (EUR)0,070,040,120,060,07
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-1 818-685-2 068(2-1 683(2-1 339(2
Liiketoiminnan vapaa rahavirta1 3401 2373 7192 7731 890
Rahat ja pankkisaamiset (kauden lopussa)2 3131321 784(2720(2...
Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.