Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Lemminkäinen: Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2017 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2016

Loka-joulukuu 2016 (10-12/2015)

· Saadut tilaukset olivat 212,5 milj. euroa (296,0).
· Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 265,2 milj. euroa (1
180,3).

· Liikevaihto oli 477,3 milj. euroa (528,5).
· Liikevoitto oli 35,0 milj. euroa (18,9), mikä on 7,3 % (3,6)
liikevaihdosta.

Liikevoitto sisältää 19,4 milj. euroa palautuksia ja 8,3 milj.
euroa

alennettuja kuluvarauksia liittyen Helsingin hovioikeuden
asfaltti-

kartellipäätöksiin sekä 4,9 milj. euroa ydinliiketoimintoihin
kuulumattomiin

liiketoimintoihin liittyviä alaskirjauksia. Ilman edellä
mainittuja eriä

liikevoitto olisi 12,5 milj. euroa, mikä on 2,6 % liikevaihdosta.
· Katsauskauden tulos oli 22,9 milj. euroa (9,9).
· Osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,33).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 38,5 milj. euroa (30,5).
· Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 39,5 % (40,6) ja
nettovelkaantumisaste 24,3 % (33,6).
· Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 81,1 milj. euroa
(126,8).

Tammi-joulukuu 2016 (1-12/2015)

· Saadut tilaukset olivat 1 347,2 milj. euroa (1 417,4).
· Liikevaihto oli 1 682,7 milj. euroa (1 879,0).
· Liikevoitto oli 67,6 milj. euroa (37,3), mikä on 4,0 % (2,0)
liikevaihdosta.

Liikevoitto sisältää 19,4 milj. euroa palautuksia ja 8,0 milj.
euroa

alennettuja kuluvarauksia liittyen Helsingin hovioikeuden
asfaltti-

kartellipäätöksiin sekä 4,9 milj. euroa ydinliiketoimintoihin
kuulumattomiin

liiketoimintoihin liittyviä alaskirjauksia. Ilman edellä
mainittuja eriä

oikaistu liikevoitto olisi 45,1 milj. euroa, mikä on 2,7 %
liikevaihdosta.

· Katsauskauden tulos oli 38,0 milj. euroa (7,2).
· Osakekohtainen tulos oli 1,27 (-0,15).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 131,7 milj. euroa (106,6).
· Lemminkäisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö
jakaisi

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,66 euroa (0,12)
osaketta kohti.
Ohjeistus vuodelle 2017

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta
2016 (1 682,7 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2017 yhtiö
odottaa paranevan 45,1 miljoonasta eurosta, joka vastaa vuoden 2016
operatiivista toimintaa.

+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Avainluvut, IFRS | |10-12/|10-12/|Muutos| 1-12/| 1-12/|Muutos|
| | | 2016| 2015| | 2016| 2015| |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Liikevaihto |M€| 477,3| 528,5| -51,2|1 682,7|1 879,0|-196,3|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Päällystys |M€| 179,3| 180,8| -1,5| 757,6| 796,2| -38,6|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Infraprojektit |M€| 88,7| 99,2| -10,5| 317,1| 341,4| -24,3|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Suomen |M€| 196,0| 176,1| 19,9| 581,2| 537,8| 43,4|
| talonrakentaminen | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Venäjän toiminnot |M€| 15,2| 70,0| -54,8| 54,5| 136,7| -82,2|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Muut toiminnot ja |M€| -1,9| 2,4| -4,3| -27,7| 66,8| -94,5|
| konsernieliminoinnit | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Liikevoitto |M€| 35,0| 18,9| 16,1| 67,6| 37,3| 30,3|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Päällystys |M€| 0,6| -2,8| 3,4| 25,8| 19,8| 6,0|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Infraprojektit |M€| 4,3| 3,1| 1,2| 7,6| 8,9| -1,3|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Suomen |M€| 10,7| 11,4| -0,7| 17,2| 12,9| 4,3|
| talonrakentaminen | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Venäjän toiminnot |M€| -4,4| 10,9| -15,3| -3,8| 2,9| -6,7|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Muut toiminnot |M€| 23,9| -3,7| 27,6| 20,9| -7,2| 28,1|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Liikevoitto-% | %| 7,3| 3,6| | 4,0| 2,0| |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Päällystys | %| 0,3| -1,6| | 3,4| 2,5| |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Infraprojektit | %| 4,9| 3,1| | 2,4| 2,6| |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Suomen | %| 5,4| 6,5| | 3,0| 2,4| |
| talonrakentaminen | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
| Venäjän toiminnot | %| -29,2| 15,6| | -7,0| 2,1| |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Tulos ennen veroja |M€| 30,2| 13,7| 16,5| 49,2| 16,7| 32,5|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Katsauskauden tulos |M€| 22,9| 9,9| 13,0| 38,0| 7,2| 30,8|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Katsauskauden | €| 0,83| 0,33| 0,50| 1,27| -0,15| 1,42|
|osakekohtainen tulos, | | | | | | | |
|laimentamaton | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Katsauskauden | €| 0,82| 0,33| 0,49| 1,26| -0,15| 1,41|
|osakekohtainen tulos, | | | | | | | |
|laimennettu | | | | | | | |
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+
|Liiketoiminnan rahavirta|M€| 38,5| 30,5| 8,0| 131,7| 106,6| 25,1|
+------------------------+--+------+------+------+-------+-------+------+

+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Avainluvut, IFRS | | 31.12.| 31.12.| Muutos| 30.9.| Muutos|
| | | 2016| 2015|12/16 vs| 2016|12/16 vs|
| | | | | 12/15| | 9/16|
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Tilauskanta |M€|1 265,2|1 180,3| 84,9|1 406,6| -141,4|
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Sidottu pääoma |M€| 388,2| 474,8| -86,6| 394,6| -6,4|
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Taseen loppusumma |M€| 968,0|1 035,5| -67,5|1 156,7| -188,7|
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Korollinen nettovelka|M€| 81,1| 126,8| -45,7| 82,0| -0,9|
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Omavaraisuusaste 1) | %| 39,5| 40,6| | 34,3| |
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Nettovelkaantumisaste| %| 24,3| 33,6| | 23,7| |
|2) | | | | | | |
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+
|Sijoitetun pääoman | %| 11,3| 5,3| | 8,3| |
|tuotto, ROCE, liukuva| | | | | | |
|12 kk | | | | | | |
+---------------------+--+-------+-------+--------+-------+--------+

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana
pääomana: 12/2016: 35,4 % ja 12/2015: 28,6 %.

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana
pääomana: 12/2016: 38,8 % ja 12/2015: 89,6 %.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

"Vuoden 2016 liikevoittomme parani edellisvuodesta", sanoo
toimitusjohtaja Casimir Lindholm. "Päällystyksessä tuloksemme parani.
Suomen talonrakentamisessa asuntomyynti oli vahvaa etenkin
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Infraprojektien liikevoittoa
heikensivät alhaisemmat volyymit sekä kateheikennykset yksittäisissä
projekteissa Ruotsissa ja Suomessa. Venäjällä tulosta laskivat
talonrakentamisen alhaisemmat volyymit. Vuoden 2016 aikana siirsimme
Venäjän talonrakentamisen painopisteen omaperusteisesta
asuntorakentamisesta neuvottelu-urakointiin."

"Suurin osa tulosparannuksesta, 27 milj. euroa, tulee palautuksista ja
alennetuista kuluvarauksista liittyen Helsingin hovioikeuden
lokakuussa 2016 antamiin asfalttikartellipäätöksiin. Päätösten
jälkeen olemme päässeet sopimukseen 17 kunnan sekä tammikuussa 2017
Suomen valtion kanssa. Oikeusprosessi voi silti jatkua vielä
korkeimmassa oikeudessa niiden 19 kunnan kanssa, joiden kanssa emme
ole sopineet."

"Taloudellinen asemamme kehittyi myönteisesti koko vuoden. Sidottu
pääomamme on pienentynyt vuoden aikana 475 milj. eurosta 388 milj.
euroon ja korollinen nettovelkamme on laskenut 127 milj. eurosta 81
milj. euroon. Lisäksi pienensimme liikkeellä olevien hybridien määrää
78 milj. euron nimellisarvosta."

"Tilauskantamme vahvistui edellisvuodesta. Emme kuitenkaan ole
onnistuneet kasvattamaan infraprojektien tilauskantaa suunnitellusti.
Vuoden 2016 aikana segmentti uudisti toimintamallinsa ja vahvisti
paikallisorganisaatiotaan etenkin Ruotsissa. Olemme käynnistäneet
toimenpiteitä myös päällystysliiketoiminnan parantamiseksi
Ruotsissa."

"Olemme nyt saaneet päätökseen vuosien 2014-2019 strategiamme
ensimmäisen vaiheen, joka oli taseen vahvistaminen. Olemme
keventäneet tasettamme, luopuneet ydinliiketoimintaan kuulumattomista
liiketoiminnoista sekä maksaneet huomattavan määrän velkojamme
takaisin. Jatkamme taseen ja kassavirran hallintaa ja tavoitteenamme
on lisätä Suomen talonrakentamisen tontti-investointeja
kasvukeskuksiin. Jatkossa keskitymme operatiivisen tehokkuuden
parantamiseen kaikissa toiminnoissamme, millä rakennamme pohjan
kannattavalle kasvulle."

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan hieman vuonna
2017. Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan vuodesta 2016, mutta
säilyvän hyvällä tasolla. Kysyntä painottuu yhä kasvukeskusten
pieniin asuntoihin. Sijoittajamyynnin odotetaan laskevan, mutta
kuluttajamyynnin piristymisen jatkuvan. Toimitilarakentamisen
ennustetaan pysyvän vakaana yksitt...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.