Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Lemonsoft suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lemonsoft Oyj (”Lemonsoft” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että se suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”).

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja näin mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu ja liiketoiminnan laajentaminen. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo Yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Listautuminen myös edesauttaisi Yhtiön osakkeen käyttämistä maksuvälineenä yrityskaupoissa ja lisäisi Yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisten kannustinjärjestelmien avulla.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 15 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Lemonsoftin osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Lemonsoftin kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien yritysostojen rahoittamiseen.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum Asset Management Oy, TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder, tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Grenspecialisten, SEB Investment Management AB ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 201 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.

Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

“Lemonsoftin kasvu on ollut nopeaa ja kannattavuus erinomainen. Näemme kuitenkin, että yhtiöllä on edessään aivan uusia mahdollisuuksia. Odotamme, että markkinan koko tulee kasvamaan merkittävästi ja haluamme kasvumme olevan vielä markkinaa nopeampaa. Sen vuoksi Lemonsoftille on listautuminen juuri nyt ajankohtaista.
Lemonsoftin strategiana on investoida jatkuvasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan voidakseen pysyä kilpailijoiden edellä ja tarjota markkinoiden parhaat tuotteet ja parhaan asiakaskokemuksen. Myös yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaa. Uskomme vakaasti, että suunniteltu listautuminen entisestään parantaisi Lemonsoftin kykyä investoida ja tavoittaa hallituksen asettamat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.”

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja kommentoi:

“Monessa olemme historiamme aikana jo onnistuneet: nopeaa ja kannattavaa kasvua, tyytyväinen henkilöstö ja suuri määrä pitkäaikaisia asiakkaita eri toimialoilta. Uskon että mahdollinen listautuminen lisää Lemonsoftin tunnettavuutta ja tekee yrityksestä entistäkin houkuttelevamman työpaikan. Listautuneena yhtiönä voimme myös sitouttaa ja kannustaa henkilöstöä osakepohjaisilla kannustimilla.
Kaiken tekemisemme ytimessä on halu kehittää tuotteitamme ja palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ratkaisujemme avulla asiakasyrityksillemme jää enemmän aikaa ja resursseja keskittyä ydinliiketoimintaansa. Uskomme, että tehokkuus on kasvun edellytys. Odotamme jo innolla, että saamme uusia osakkeenomistajia mukaan tälle matkalle.”

Lemonsoft lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy kustannustehokkaita toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Laajan ohjelmistotarjoaman sekä nykyaikaisen teknologian vuoksi Yhtiö on onnistunut historiassaan kasvamaan voimakkaasti samalla parantaen kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 20 prosenttia 31.12.2018 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien välillä. Samaan aikaan Yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali nousi 31.12.2018 päättyneen tilikauden 27,1 prosentista 31.12.2020 päättyneen tilikauden 32,6 prosenttiin. Lemonsoftin liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 13,6 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Lemonsoftin pro forma -liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 17,4 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa (32,3 prosenttia liikevaihdosta).

Lemonsoft-konsernin muodostavat emoyhtiö Lemonsoft Oyj sekä sen tytäryhtiöt Lixani Oy, Metsys Oy, PlanMill Oy ja WorkIn Oy. Konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 123 työntekijää. Yhtiöllä on toimipaikat yhdeksällä paikkakunnalla Vaasassa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla, joista käsin Yhtiö palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen.

Vahvuudet

Lemonsoft uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

 • Historiansa aikana nopeasti kasvanut SaaS-yhtiö, jolla on kauttaaltaan hyvin vahvat toiminnan avainluvut
 • Vahva markkina-asema suuressa pienten ja keskisuurten yritysten ERP-markkinassa
 • Kattava ohjelmistoratkaisu pienten ja keskisuurien yritysten liiketoiminnalle kriittisten prosessien hallitsemiseen
 • Vahvat kasvunäkymät koostuen asiakaskohtaisen myynnin kasvattamisesta, uusien asiakkaiden hankkimisesta ja uusien tuotteiden lanseerauksesta
 • Mahdollisuus jatkaa menestyksellistä yritysostostrategiaa

Strategia

Lemonsoftin strategian keskeisinä tavoitteina on nostaa markkinaosuutta ja -penetraatiota

 • lisäämällä Yhtiön nykyisestä asiakasmassasta saatavaa liikevaihtoa;
 • voittamalla uusia asiakkuuksia;
 • optimoimalla hinnoittelua;
 • kasvattamalla transaktioliiketoimintaa; ja
 • julkaisemalla uusia tuotemoduuleja ja -kokonaisuuksia.

Lemonsoftin strategian keskeiset painopistealueet ovat:

 • Markkinan paras tuote - Yhtiö pyrkii olemaan tuotejohtaja toimialaspesifien ERP-järjestelmien markkinalla investoimalla jatkuvasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan pysyäkseen kilpailijoidensa edellä.
 • Markkinan paras asiakaskokemus - Yhtiö pyrkii tarjoamaan markkinansa parasta käyttäjäkokemusta. Markkinan parhaalla asiakaskokemuksella Yhtiö pyrkii pitämään asiakkaansa uskollisena ja saamaan kasvua sekä Yhtiön nykyisestä asiakaskunnasta että uusista asiakkaista.


Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lemonsoftin tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 40 miljoonaan euroon 31.12.2025 päättyvään tilikauteen mennessä orgaanisesti. Tavoitteessa ei ole otettu huomioon Yhtiön mahdollisesti toteuttamia yritysostoja, sillä yritysostoja on vaikea ennustaa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa aktiivisen yritysostostrategian toteuttamista.

Lisäksi Lemonsoftin tavoitteena on nostaa oikaistu liikevoittomarginaali 40 prosenttiin 31.12.2025 päättyvään tilikauteen mennessä.

Yhtiö pyrkii harjoittamaan aktiivista osinkopolitiikkaa edellyttäen, että voitonjako ei heikennä Yhtiön kykyä saavuttaa kasvustrategiassa asetettuja tai muita taloudellisia tavoitteita.

Lemonsoftin keskeiset tunnusluvut

Lemonsoftin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 13,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa, joka edustaa 32,6 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia. Yhtiön pro forma liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa esitetään Lemonsoftin keskeisiä tunnuslukuja:

<...


1.1.–30.9.1.1.–31.12.

202120202020 (*20192018
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto12 2849 93813 588 (****10 639 (****9 484 (****
Liikevaihdon kasvu, %23,6 %27,7 %27,7 %12,2 %19,8 %
SaaS9 2697 62810 3167 5596 268
Transaktiot786673956848586
Konsultointi ja muu liikevaihto2 2301 637
Författare MFN