Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-23

LeoVegas AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i LeoVegas, 23 augusti 2017

Extra bolagsstämma i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas
" eller "Bolaget
") hölls idag den 23 augusti 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera
högst 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med
högst 12 000,000022 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av
aktier i Bolaget. Incitamentsprogrammet ersätter det från årsstämman den 17
maj 2017 beslutade programmet i vilket samtliga teckningsoptioner makulerats
efter beslut av styrelsen den 23 juli 2017 som registrerades hos Bolagsverket
den 26 juli 2017.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Gears of Leo AB
("Dotterbolaget
") med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och
nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till
ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black&Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.leovegasgroup.com.

****

Stockholm i augusti 2017
LeoVegas AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22,
gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future" Verksamheten
präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas
teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad
på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag
som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar
relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och
har vunnit ett flertal utmärkelser.
Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the
year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR
Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den
senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående
spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt
varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring
attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har
sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på
First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om
LeoVegas på
www.leovegasgroup.comeller
www.leovegas.com.

Kommunike? extra bolagssta?mma 23 augusti 2017
http://hugin.info/171540/R/2128844/813010.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LeoVegas AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.