Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

LeoVegas AB: Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2017

"Förvärv av Royal Panda samt fortsatt riktigt bra organisk tillväxt och
lönsamhet i det tredje kvartalet."
- Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2017
[1]

* Intäkterna ökade med 40 procent till 55,6 MEUR (39,7). Den organiska
tillväxten var 33 procent.
* Intäkter från reglerade marknader var 25,3 procent (13,2) av totala
intäkter.
* Deponeringar i mobilen stod för 70 procent (67) av totalen. Totala
deponeringar ökade med 56 procent till 193,1 MEUR (123,7).
* Antalet deponerande kunder uppgick till 202 980 (156 389), en ökning med 30
procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 97 210 (74 638), en
ökning med 30 procent. Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till
105 770 (81 751), en ökning med 29 procent.
* EBITDA uppgick till 7,6 MEUR (9,8), motsvarande en EBITDA marginal om 13,7
procent (24,7). EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till
8,4 MEUR (9,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 15,1 procent
(24,7).
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 MEUR (9,4). EBIT justerat för
jämförelsestörande poster uppgick till 7,6 MEUR (9,4) motsvarande en
justerad EBIT marginal om 13,7 procent (23,8).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 EUR (0,09).
* Den 10 september stängdes möjligheten för kunder bosatta i Australien att
spela på LeoVegas.

Händelser efter kvartalet slut
* Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 14,9 MEUR (8,8) under de första 23
dagarna av oktober motsvarande en tillväxttakt på 70 procent.
* LeoVegas förvärvade spelkoncernen som driver varumärket Royal Panda.
Förvärvet av Royal Panda ligger i linje med strategin att fortsätta växa på
reglerade marknader. Mer än hälften av intäkterna i Royal Panda kommer från
Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 60 MEUR med en maximal earn-out
inom ett år på ytterligare 60 MEUR.
* Koncernen har tagit upp ett lån om 100 MEUR.
* Med anledning av förvärvet av Royal Panda har styrelsen beslutat att
justera de finansiella målen. LeoVegas lämnar de kortsiktiga finansiella
målen för 2018 då de var fastställda utan hänsyn till större förvärv.
* LeoVegas har i sikte att genomföra listbytet till Nasdaq Stockholm under
första halvåret 2018.
* Dotterbolaget Independent Mobile Productions får ökat fokus och byter namn
till LeoVentures.
* Robin Ramm-Ericson tar rollen som Managing Director i LeoVentures, lämnar
därmed CXO-tjänsten i LeoVegas ledningsgrupp, samt kvarstår som ledande
befattningshavare i koncernen.
* Tjänsten Chief Product Officer (CPO) inrättas i ledningsgruppen. För
tillfället är det LeoVegas tidigare Head of Product Jarl Modén som kommer
att inneha rollen.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare
Strategiskt förvärv

Efter kvartalets slut har vi genomfört ett strategiskt förvärv. Vi har de
senaste två åren genomsökt spelmarknaden efter bolag som stämmer överens med
vår övergripande expansionsstrategi. Strategin är att expandera i reglerade
marknader och marknader som snart ska regleras. Vi gjorde det första
förvärvet tidigare i år på den italienska marknaden genom förvärvet av Winga.
Nu tar vi nästa steg och förvärvar Royal Panda som passar väl in i strategin
med en stark närvaro i Storbritannien och ett fantastiskt varumärke.

Vi har jobbat hårt för att genomföra detta förvärv och kommer nu fokusera på
att integrera det i verksamheten och se till att vi alla jobbar mot samma
mål. En viktig pusselbit när vi tittar på förvärv är kultur och människor. Vi
är övertygade om att detta är en stor framgångsfaktor. Den matchningen finns
och vi har därmed väldigt bra förutsättningar för att enas i vår gemensamma
strategi och fortsätta vår utveckling.

Royal Panda - ett nytt globalt varumärke

Royal Panda har på kort tid byggt upp ett spännande och starkt varumärke på en
av våra viktigaste reglerade marknader - Storbritannien. Det är ett stort
förvärv som vi gör efter en noga genomförd process.

Med hjälp av det starka symbolvärdet i Pandan har man skapat ett
premiumvarumärke bland spelare och som kommer att komplettera LeoVegas. Det
ger oss två fantastiska varumärken som båda är globala, vilket gör
skalbarheten i den fortsatta tillväxten enorm.

Royal Panda drivs av personer med lång erfarenhet från spelbranschen och det
de har åstadkommit är imponerande. Teamet är starkt och deras effektivitet är
fantastisk. Det visar sig inte minst i ett välfungerande
marknadsföringsarbete.

Royal Panda jobbar med en egenutvecklad teknisk plattform och nyligen
lanserade de Sport. Lanseringen ser väldigt lovande ut och varumärket Royal
Panda fungerar bra även mot sportspelare.

Royal Pandas huvudmarknad är Storbritannien som i tredje kvartalet stod för 50
procent av intäkterna. Om bolaget hade varit en del av LeoVegas hade tredje
kvartalet adderat 4,9 MEUR i intäkter från Storbritannien vilket skulle ökat
intäkterna från Storbritannien in gruppen med 73 procent.

Royal Panda hade i tredje kvartalet intäkter på 9,8 MEUR (6,1) och en EBITDA
marginal på 32 procent. Köpet görs med en köpeskilling om 60 MEUR. Om vissa
finansiella milstolpar uppfylls efter 12 månader har Royal Panda rätt till en
tilläggsköpeskilling om ytterligare 60 MEUR. För att ha rätt till maximal
tilläggsköpeskilling ska verksamheten uppnå 50 MEUR i NGR (Net Gaming
Revenue) varav 34 MEUR från Storbritannien och en total EBITDA på 15 MEUR.
Den totala köpeskillingen kan alltså maximalt uppgå till 120 MEUR.

Förvärvet av Royal Panda för med sig att LeoVegas lämnar de kortsiktiga målen
för 2018. Detta eftersom målen var fastställda utan hänsyn till större
förvärv.

Finansiering

LeoVegas har en stark kassa som har använts till den initiala köpeskillingen.
Utöver det har koncernen tagit upp lånefinansiering om 100 MEUR från banken
för att ha fortsatt kapacitet att agera på framtida förvärvsmöjligheter. Av
dessa 100 MEUR utgör 40 MEUR en Revolving Credit Facility (RCF).
Finansieringen har en löptid på tre år och amorteringen börjar i det andra
kvartalet 2019 med 10 MEUR per kvartal. Räntan på finansiering är cirka 2
procent.

LeoVegas har en stark balansräkning och ett positivt kassaflöde.
Finansieringen säkerställer att LeoVegas har fortsatt förmåga att ta del av
konsolideringen inom branschen.

Vår position - GameTech

Ända sedan LeoVegas grundades har vi varit extremt produkt- och
teknikfokuserade. Vår innovativa och datadrivna marknadsföring är ett
framgångsrecept. Allt är sprunget ur teknik och vi ser därför oss själva inte
bara som ett mobilspelsbolag, utan som ett ledande techbolag i
mobilspelsbranschen.

Att förklara LeoVegas för omvärlden när det kommer till identitet, kultur och
arbetssätt återspeglas bäst genom termen GameTech. Jag är stolt över vår
passion - "Leading the way into the mobile future" och kunna säga att vi
leder utvecklingen i denna del av branschen.

Tredje kvartalet

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 55,6 MEUR (39,7), vilket
motsvarade en ökning med 40 procent. Den organiska tillväxten var 33 procent.
EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster relaterade till rådgivning vid
förvärv samt arbete med notering på Nasdaq Stockholm, uppgick till 8,4 MEUR
(9,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 15,1 procent (24,7).
Reglerade intäkter under kvartalet uppgick till 25,3 procent (13,2,).

Australien stängt

Som kommunicerats i samband med det andra kvartalet har vi beslutat att stänga
ner Australien på grund av de legala förändringarna som skett. Vi stängde
Australien den 10:e september. Under det tredje kvartalet bidrog Australien
med 3,2 MEUR i intäkter. Det fjärde kvartalet blir alltså det första
kvartalet där Australien helt och hållet är exkluderat. I det fjärde
kvartalet förra året bidrog Australien med 5,8 MEUR i intäkter.

Satsning på LeoVentures och förändringar i ledningsgruppen

LeoVegas Mobile Gaming Group strävar efter att vara det mest innovativa,
entreprenöriella och snabbaste växande bolaget på vår marknad. För att stärka
detta momentum ger vi ökat fokus till vår venture-verksamhet IMP (Independent
Mobile Productions) och byter samtidigt namn till LeoVentures.

Min medgrundare Robin Ramm-Ericson tar nu rollen som Managing Director i
LeoVentures, lämnar därmed CXO-tjänsten i LeoVegas ledningsgrupp, samt
kvarstår som ledande befattningshavare i koncernen.

Förutom att växa existerande investeringar kommer vi att över tid utöka
portföljen med andra strategiskt viktiga möjligheter för gruppen i linje med
vår passion "Leading the way into the mobile future". I dagsläget ingår i
LeoVentures:

* Authentic Gaming (leverantör av Live Casino)
* 21 Heads-up (leverantör av unika och innovativa kortspel)
* LiveCasino.com (affiliate och community verksamhet inom Live Casino)

Nya investeringar inom LeoVentures kan bland annat vara interna och externa
entreprenörer som kommer till oss med innovativa idéer, branschkunskap och
som identifierat en tidig trend på marknaden, samt externa bolag som vi ser
potential i att skala upp ytterligare.

Samtidigt inrättas tjänsten Chief Product officer (CPO) i ledningsgruppen. För
tillfället är det vår tidigare Head of Product Jarl Modén som kommer att
inneha rollen. Rekrytering till CPO pågår och vi tittar både på interna och
externa kandidater.

Nasdaq Stockholm huvudlista

Sedan noteringen på Nasdaq First North Premier har vi förberett oss för ett
listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Ett listbyte kommer stärka
bolaget och ger oss en ännu tydligare kvalitetsstämpel när vi kommunicerar
och samarbetar med myndigheter, licensgivare och partners. För
institutionella investerare, både svenska men framförallt utländska, blir vi
mer tillgängliga och attraktiva som bolag. Vår plan för listbytet är att det
kommer ske under första halvåret av 2018.

Leo Safe Play

Ansvarsfull spelande är ett viktigt område som vi löpande arbetar med att
förbättra. Till exempel har vi nu ett automatiserat system, som proaktivt
upptäcker de kunder som uppvisat tendenser till ett osunt spelande. Detta gör
att vi snabbare och mer effektivt kan hantera dessa kunder på ett
ansvarsfullt sätt.

Alla hjälpmedel och verktyg går att hitta på Leo Safe Plays hemsida -
www.leosafeplay.com Att lyfta ut det på en separat hemsida gör det mer
synligt och lättare för våra kunder att hitta informationen.

LeoVegas är nu också medlem i SIS (Swedish Standards Institute) som kommer att
sätta gemensamma europeiska standarder för rapportering kring spel på nätet.
Detta kommer bidra till ett säkrare och tryggare spelande, vilket vi
välkomnar. Det är också ett ytterligare bevis på att reglering är vägen till
en mer mogen och hållbar marknad.

Marknader

För den italienska ver...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.