Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

LeoVegas Mobile Gaming Group: LeoVegas AB Q1: Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2020

" LeoVegas verkar för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt
spelande och positiv samhällsutveckling" - Gustaf Hagman, VD och
koncernchef

första kvartalet 2020: 1 januari - 31 mars 2020[[[1]]] (http://#_ftn1)

· Inäkterna ökade med 4 procent till 89,4 MEUR (86,3).
· EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (7,2), motsvarande en EBITDA-marginal
om 10,0 procent (8,3).

· Antalet deponerande kunder uppgick till 413 269 (388 747), en
ökning med 6 procent.

· Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till rekordhöga
219 841 (200 040), en ökning med 10 procent.

· Resultat per aktie uppgick till 0,02 EUR (0,00) både före och
efter utspädning.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· LeoVegas styrelseordförande Mårten Forste har anställts som ny
operativ chef på Malta.

· Valberedningen presenterade sitt förslag gällande ny styrelse.
· Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,40 kr per aktie.
Utdelningen föreslås lämnas halvårsvis.

· LeoVegas har kommit överens med säljarna av Royal Panda kring
tilläggsköpeskillingen kopplat till förvärvet.

· Efter utbrottet av covid-19 löper den operationella verksamheten
på utan märkbara störningar. LeoVegas personal arbetar hemifrån och
ett reseförbud är infört för de anställda.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

· Preliminära intäkter i april uppgick till 37.6 MEUR (30,5)
motsvarande en tillväxttakt på 23 procent. Tillväxten har påverkats
positivt i marknader där LeoVegas genomfört produktförbättringar samt
inom marknader där den landbaserade spelindustrin för närvarande är
nedstängd. Den kraftigt minskade andelen sportevents har samtidigt
påverkat tillväxten negativt under april.

· Bedömningen är att covid-19 än så länge har haft en neutral till
något negativ effekt för LeoVegas intäkter på den svenska marknaden.
Bedömningen är samtidigt en något ökad effekt på de internationella
intäkterna i samband med att landbaserat spel flyttas online.

· LeoVegas slutförde migreringen av 12 varumärken i Storbritannien
till koncernens egenutvecklade teknikplattform.

· Varumärket LiveCasino.com lanserades 4 maj 2020.
· LeoVegas årsredovisning för 2019 är publicerad på
www.leovegasgroup.com.

· LeoVegas har kallat till bolagsstämma den 8 maj 2020. Aktieägare
med symtom på sjukdom bör inte deltaga, utan ombeds rösta via ombud.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

verksamheten och covid-19
Effekterna av covid-19 är svåra att överblicka och förutsättningarna
ändras kontinuerligt. Som entreprenör lider jag inte minst med de
företag som tvingas kämpa för sin överlevnad. Vår personal och deras
familjers hälsa är viktigast för oss just nu. Jag känner en oerhörd
stolthet över hur våra anställda hanterat den svåra situationen,
vilket gjort att vi hittills bedrivit vår verksamhet utan märkbara
störningar trots att de flesta av våra kontor har varit stängda sedan
mitten av mars. Den pågående krisen har en mindre påverkan på
online-baserade verksamheter. Spel online är en del av
underhållningsbranschen och när man inte längre kan gå på bio,
restaurang eller liknande spenderas mer av nöjesbudgeten på annan
underhållning såsom spel. För LeoVegas del har de inställda och
uppskjutna sporteventen minskat omsättningen kraftigt inom sportspel,
vilket stod för 9 procent av omsättningen före krisen. Samtidigt har
LeoVegas sannolikt tagit marknadsandelar inom casino från främst den
landbaserade industrin, samt från konkurrenter som är mer
sportboksinriktade. Vår bedömning är att covid-19 än så länge har
haft en neutral till något negativ effekt för LeoVegas intäkter på
den svenska marknaden. Bedömningen är samtidigt en något ökad effekt
på de internationella intäkterna i samband med att landbaserat spel
flyttas online. Vi är dock ödmjuka inför risken för en global
recession, där människors nöjesbudget väntas minska, vilket i sin tur
kommer att påverka bolaget. Oavsett omvärldssituation eller
konjunktur sätter vi våra kunders säkerhet först. Vi känner sympati
för oron om att problemspelande riskerar att öka under nuvarande
omständigheter. Vi har kundverktyg som kan användas i form av att
sätta insättnings- och förlustgränser och vi hjälper aktivt våra
kunder med detta och informerar kontinuerligt om att spela
ansvarsfullt. I en digital värld är allt mätbart och vi arbetar
proaktivt, med hjälp av våra algoritmer, för att upptäcka tendenser
till osunt beteende i ett tidigt stadium. Då kan vi agera, innan
spelandet blir ett problem. Vidare är vi extra återhållsamma med vår
reklam. Vi ser hittills inga tendenser i vår data till att
problemspelande bland våra gamla och nya kunder skulle ha ökat, och
vi håller en hög uppmärksamhet på individnivå så att detta
säkerställs. Vi tycker därför det är olyckligt att den svenska
regeringen på lösa grunder nyligen föreslog ett antal nya tillfälliga
restriktioner på den svenska marknaden, bland annat nya
insättningsbegränsningar. Om förslaget går igenom kommer de nya
begränsningarna underminera den existerande lagstiftningen och driva
de mest sköra spelarna till den svarta marknaden, där det inte finns
något konsumentskydd. Enligt den oberoende analysfirman Copenhagen
Economics är kanaliseringen i Sverige idag endast cirka 75 procent
för online casino, jämfört med regeringens mål om över 90 procent,
och trenden är fallande. Vår förhoppning är att regeringen och
myndigheterna snarare fokuserar sitt arbete på att förbättra
kanaliseringen, så att vi och andra licensierade operatörer kan bidra
till ett högt konsumentskydd och minskat problemspelande. Annars
finns det risk att staten återigen tappar kontroll över den svenska
spelmarknaden.

Hållbarhetsmål
LeoVegas har beslutat att sätta tydliga ambitioner, mål och åtgärder
inom områdena Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning. Detta för att
på ett transparent, tydligt och konkret sätt visa vad LeoVegas vill
uppnå för att bygga ett hållbart företag samt verka för en sund
spelbransch. Idag arbetar cirka 10 procent av koncernens anställda i
specifika roller inom regelefterlevnad och ansvarsfullt spel.

Första kvartalet 2020
Under det första kvartalet uppgick intäkterna till 89,4 MEUR (86,3),
vilket motsvarar en organisk ökning med 4 procent. EBITDA-resultatet
uppgick till 9,0 MEUR (7,2), motsvarande en marginal om 10,0 procent
(8,3). Ofördelaktiga valutarörelser till följd av omvärldsturbulensen
har påverkat resultatet negativt med 1,4 MEUR. Vi ökar därmed
rörelseresultatet med 24 procent jämfört med föregående år trots
negativa valutaeffekter och en hög investeringsnivå, vilket bekräftar
att vårt fokus på operationell effektivitet och kostnader ger önskat
resultat.

teknik
I slutet av kvartalet slutfördes plattformsmigreringen av 12
varumärken i Storbritannien. Nu drivs samtliga av LeoVegas varumärken
i Storbritannien på gruppens egna teknikplattform. Migreringen bidrar
till en bättre kundupplevelse i form av ett kraftigt utökat
spelerbjudande, betalningsmöjligheter, snabbare funktionalitet och
laddningstider samt minskar komplexiteten avsevärt i det dagliga
arbetet. Att äga och styra över sin teknik är en stor
konkurrensfördel som tar bort komplexitet, ger ökad snabbhet,
nödvändig kontroll samt flexibilitet när kraven inom regelefterlevnad
snabbt förändras. Vår egenutvecklade teknik möjliggör också en
skalbar multibrandstrategi där vi nu i andra kvartalet lanserade
LiveCasino.com i ett flertal engelsktalande länder.

Marknader
Vi har en sund utveckling, med en lönsam tillväxt, på de flesta av
våra marknader. Vi är framför allt stolta över att vi lyckats
attrahera en rekordstor deponerande kundbas under kvartalet, med en
sekventiell tillväxt på 11 procent jämfört med föregående kvartal.Vi
börjar nu se en tydlig effekt på de insatser vi gjort i
Storbritannien, och de kvarvarande varumärkena växte totalt både
jämfört med samma period förra året och sekventiellt jämfört med det
fjärde kvartalet. Att alla varumärken nu opererar på samma plattform
skapar goda tillväxtförutsättningar på den brittiska
marknaden.Tyskland fortsätter att växa och är nästan tillbaka på
samma nivåer som i september förra året då vi drabbades negativt av
att en viktig betalningsleverantör valde att införa begränsningar för
betalningar inom spel. I Tyskland har nu delstaterna efter många år
kommit överens om att reglera marknaden för onlinespel på nationell
nivå i slutet av 2021. Detta är positivt och något vi har väntat
länge på. Det finns dock vissa element och begränsningar i
regleringsutkastet som kan komma att påverka attraktionskraften och
kundvärdet negativt. Detta kan på sikt kompenseras med lägre
konkurrens, ökad tillgång till betalningsmöjligheter och
marknadsföringskanaler. Vi väntar med tillförsikt på alla detaljer
kring den framtida regleringen, och hoppas att Tyskland tar intryck
av andra reglerade marknader för att säkerställa en framgångsrik
reglering med hög kanalisering.Region Norden har sammantaget haft ett
något svagare kvartal som delvis påverkats av en minskning av
sportspel i slutet av perioden samt av ökade restriktioner kring
bonus- och insättningsgränser på den danska marknaden. I Sverige
fortsätter vi att ta marknadsandelar under kvartalet. Efter
framgångarna i Sverige planeras varumärket GoGoCasino att lanseras i
Finland under det andra kvartalet.

KOmmentar om det andra kvartalet
Intäkter för april månad uppgick till 37.6 MEUR (30,5), motsvarande en
årlig tillväxt på 23 procent. LeoVegas goda utveckling i april har
drivits av den framgångsrika UK-migreringen, ett antal förbättringar
i betalningsflödet i ett antal marknader samt av en rekordhög kundbas
vid ingången av perioden. LeoVegas bedömning är även att bolaget i
april har tagit marknadsandelar från den landbaserade spelindustrin,
främst på marknader där den landbaserade industrin temporärt är helt
nedstängd, samt från mer sportinriktade konkurrenter. Sverige, som
den senaste tiden varit i blickfånget, hade en oförändrad omsättning
i april jämfört det första kvartalets genomsnitt och har således inte
varit drivande i den goda starten på det andra kvartalet. Samtidigt
är bedömningen att den totala spelmarknaden i Europa har minskat på
grund av den pågående covid-19 krisen. Det är svårt att förutspå de
långsiktiga effekterna för LeoVegas, men ju längre krisen pågår desto
större är risken att sämre köpkraft bland konsumenterna kommer att
påverka intäkterna negativt. Samtidigt förväntas ett accelererat
strukturellt skifte från landbaserat till online spel, vilket gör
LeoVegas välpositionerat inför framtiden.Avslutningsvis vill jag
också passa på att tacka min medgrundare Robin Ramm-Ericson, som
avböjer omval i styrelsen, för ett suveränt arbete och partn...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.