Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

LeoVegas Mobile Gaming Group: LeoVegas AB Q3: Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2019

"Vi levererar en EBITDA-tillväxt på över 40 procent, vilket tydligt
visar att vårt effektivitetsarbete ger resultat."

- Gustaf Hagman, VD och koncernchef

TREDJE KVARTALET 2019: juli - september[[[1]]] (http://#_ftn1)

· Intäkterna ökade organiskt med 12 procent till 88,2 MEUR (78,6).
· Den organiska tillväxten i lokala valutor var 13 procent.
· EBITDA ökade med över 40% och uppgick till 12,7 MEUR (9,0),
motsvarande en EBITDA-marginal om 14,4 procent (11,4).

· Antalet deponerande kunder uppgick till 334 042 (318 189), en
ökning med 5 procent.

· Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 199 023 (177
637), en ökning med 12 procent.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 EUR
(0,13).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· LeoVegas har lanserats i Japan.
· LeoVegas har valt att inte ansöka om spellicens på den nyligen
omreglerade schweiziska marknaden och verksamheten stängdes därför
ner den 1:a juli.

· En viktig betalleverantör har valt att sluta erbjuda sin tjänst
för vissa spelrelaterade betalningar på den tyska marknaden, vilket
påverkat intäkter och nykundsanskaffning under kvartalet.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

· Preliminära intäkter i oktober uppgick till 26,5 MEUR (26,1)
motsvarande en tillväxttakt på 1 procent. Oktober påverkades av en
ovanligt låg spelmarginal. Vid en normaliserad spelmarginal hade
intäkterna uppgått till cirka 28,5 MEUR med en tillväxttakt på 9
procent.

· Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett
beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till bolagets
fördel. Det innebär att licenstiden ändrats från två till fem år.

· LeoVegas har mottagit ett vitesbeslut från den nederländska
spelmyndigheten. Beslutet är i linje med de sanktionsbeslut som
tidigare utfärdats för andra spelbolag.

· LeoVegaskoncernens investmentbolag LeoVentures har ingått avtal om
att sälja dotterbolaget Authentic Gaming till Genting.
Försäljningspriset uppgår till 15 MEUR på skuldfri basis.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Tredje kvartalet 2019
Under det tredje kvartalet fortsätter vi att visa framsteg i en
svårnavigerad miljö och genererar en tvåsiffrig tillväxt för såväl
omsättning som rörelseresultat. Ökad regulatorisk komplexitet i flera
av våra huvudmarknader innebär vissa utmaningar på kort sikt, men
höjer även barriärerna i sektorn, vilket gynnar etablerade bolag.

LeoVegas har idag en betydligt jämnare fördelning av intäkterna
uppdelad på flera marknader och varumärken där hälften av våra
intäkter kommer från lokalt reglerade marknader. Detta medför en
större stabilitet och lägre affärsrisk. Vi fortsätter samtidigt att
exekvera på vår strategi kring innovation, expansion och lönsamhet.

Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 88,2 MEUR (78,6),
vilket motsvarar en organisk ökning med 13 procent. Tillväxten har
under perioden varit god på merparten av våra marknader, däribland
Sverige där vi tar marknadsandelar men även Finland, Danmark och
Italien visar stabil tillväxt. Storbritannien är lönsam på gruppnivå
men fortsätter att vara utmanande, då särskilt Royal Panda har haft
en sämre utveckling under kvartalet. Exkluderat Storbritannien
uppgick gruppens organiska tillväxt till 27 procent. Totalt sett
investerade vi mindre än planerat i marknadsföring under kvartalet,
vilket är kopplat till vår datadrivna och ROI-baserade
marknadsföringsmodell. Vi valde att inte ansöka om licens i Schweiz,
och vi stängde verksamheten den 1:a juli av kommersiella skäl. I
Tyskland har borttagandet av en viktig betallösning påverkat såväl
våra intäkter som nykundsanskaffningen under kvartalet.

EBITDA-resultatet under det tredje kvartalet uppgick till 12,7 MEUR
(9,0), motsvarande en marginal om 14,4 procent (11,4). Vi växer vårt
EBITDA-resultat med över 40 procent under det tredje kvartalet trots
ett högre spelskattetryck och ökad regulatorisk komplexitet jämfört
med tidigare år. Vårt fokus på effektivitet och kostnadskontroll
fortsätter att ge önskat resultat. Ett konkret exempel på vårt
effektivitetsarbete är att vår personalstyrka har varit närmast
oförändrad under ett år trots ökad komplexitet, med fler marknader
och varumärken, medan vi genererar en god underliggande tillväxt. Vi
fortsätter att omförhandla våra leverantörsavtal inom spel,
betalningar, marknadsföring och teknik. Genom skalbarhet och
effektivitet frigörs utrymme att investera i tillväxt i kombination
med förbättrad lönsamhet.

Sverige
Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett
beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till vår
fördel, vilket innebär att licenstiden ändras från två till fem år.
Våra återkommande kunder i Sverige har aldrig varit fler, ett bevis
på att vårt fokus på produkt- och kundupplevelse tillsammans med
spelansvar lönar sig i en reglerad miljö.

Vi bedömer att den svenska kanaliseringen för onlinecasino ligger
långt under spelinspektionens mål om 90 procent. Vi är därför
positiva till att Spelinspektionen i högre utsträckning börjat
prioritera att agera mot de olicensierade aktörerna. Detta behövs för
att säkerställa att regleringen blir framgångsrik med ett uppnått
konsumentskydd.

Marknader
Under året har LeoVegas lanserat fem nya marknader, där Japan är det
senaste tillskottet. Vi vill särskilt lyfta fram lanseringen i
Spanien, som hittills har överträffat våra förväntningar.
Onlinetillväxten i Spanien är betydande och vi har stor tilltro till
att detta kan bli en av våra nyckelmarknader.

LeoVegas har mottagit ett vitesbeslut från den nederländska
spelmyndigheten, i linje med de sanktionsbeslut som tidigare
utfärdats för andra spelbolag. Beloppet är helt kostnadsfört i
resultaträkningen. Vi följer de nuvarande riktlinjerna och kommer att
överklaga beslutet. Vi är fortsatt trygga i att vi kommer att få en
licens när marknaden öppnas, mest sannolikt i början av 2021.

LeoVentures
LeoVentures har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Authentic
Gaming för 15 MEUR på skuldfri basis. Köpare till bolaget är Genting,
som är en av världens största landbaserade operatörer. Authentic
Gaming genererade cirka 1 MEUR i intäkter under det tredje kvartalet
medan effekten på EBITDA var neutral. Transaktionen visar på hur vi
framgångsrikt kan investera i, växa och realisera värde i våra
portföljbolag. I och med försäljningen avslutar vi även den
strategiska utvärderingen av LeoVentures och ska fortsätta utveckla
portföljbolagen Pixel.bet och CasinoGrounds.

Kommentar om det fjärde kvartalet
Intäkter för oktober månad uppgick till 26,5 MEUR (26,1), motsvarande
en tillväxttakt på 1 procent. Spelmarginalen i oktober har varit
lägre än normalt med flera stora vinnare samtidigt som Tyskland
påverkas av begränsningar inom betalningar. Den underliggande
tillväxten under oktober är fortsatt god vilket bekräftas av en
positiv start på november. Vid en normaliserad spelmarginal under
oktober hade intäkterna uppgått till cirka 28,5 MEUR och
tillväxttakten hade varit 9 procent.

Jag vill avslutningsvis passa på att påminna om halvårsutdelningen i
december om 0,60 SEK per aktie, med utbetalning till våra aktieägare
den 6:e december.

PRESENTATION AV RAPPORTEN - IDAG KLOCKAN 09:00

· För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor,
vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80,
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse
kod: 9566914 eller via - https://edge.media-server.com/mmc/p/cgmbbfh8

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+46 (0) 8 410 367 66, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och passion är "King of Casino". LeoVegas är det
ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste
teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt
produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna
marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa
verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino,
Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara
varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala
varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där
LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver
inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i
dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq
Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

[1] (http://#_ftnref1) Siffror i parentes är jämförelsetal med samma
period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/leovegas-mobile-gaming-group/r/leovegas-ab-q3...
https://mb.cision.com/Main/17434/2955693/1137163.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.