Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Lerøy Seafood Group ASA: Kjøp av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS - oppfyllelse av betingelser

Det vises til børsmelding av 2. juni 2016 vedrørende avtale inngått mellom
Lerøy Seafood Group ASA ("Lerøy"), Aker Capital AS og Aker Capital II AS om
Lerøy's erverv av 53 501 793 aksjer i Havfisk ASA ("Havfisk") og 62 293 254
aksjer i Norway Seafoods Group AS ("Norway Seafoods"), samt avtale om erverv
av ytterligere 1 026 632 aksjer i Havfisk fra Fausken Invest AS. Prisen per
aksje i Havfisk utgjorde NOK 36,50, mens prisen per aksje i Norway Seafoods
utgjorde NOK 1,00. Ervervene var betinget av nødvendige godkjennelser fra
Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter.

I tillegg har Lerøy ervervet ytterligere 2 207 410 aksjer i Havfisk i
markedet.

Som meddelt i børsmelding av 25. august 2016 er transaksjonen godkjent av
Nærings- og fiskeridepartementet. Transaksjonen er nå også godkjent av
relevante konkurransemyndigheter.

De nevnte betingelser for gjennomføring av avtalene er dermed oppfylt og
gjennomføring forventes å kunne skje i løpet av kort tid. Lerøys samlede
aksjebeholdning i Havfisk etter gjennomføringen vil utgjøre 56 735 835
aksjer, som tilsvarer 67 % av aksjene og stemmerettighetene i Havfisk.

Lerøys samlede aksjebeholdning i Norway Seafoods etter gjennomføringen vil
utgjøre 62 293 254 aksjer, som tilsvarer 73,6 % av aksjene og
stemmerettighetene i Norway Seafoods.

Gjennomføringen av ervervene utløser tilbudsplikt for Lerøy om kjøp av de
øvrige aksjene i Havfisk etter verdipapirhandelloven kapittel 6 til kurs NOK
36,50 per aksje. Lerøy vil etter gjennomføring fremsette slikt pliktig
tilbud, og tilbudsdokumentet vil bli sendt til Oslo Børs så snart som mulig
og innen de frister som følger av verdipapirhandelloven. Tilbudet vil bli
fremsatt så snart godkjennelse av tilbudsdokumentet og tilknyttet
dokumentasjon foreligger.

Lerøy har også til hensikt å gi et frivillig tilbud på de resterende
utestående aksjene i Norway Seafoods til NOK 1,00 per aksje.

DNB Markets, del av DNB Bank ASA, og Pareto Securities AS er engasjert som
finansiell rådgiver for Lerøy i forbindelse med det pliktige tilbudet i
Havfisk og det frivillige tilbudet i Norway Seafoods. Wikborg, Rein&Co
Advokatfirma DA er engasjert som juridisk rådgiver.

Denne informasjonen er gitt av Lerøy Seafood Group ASA og er
informasjonspliktig etter reglene i verdipapirhandelloven §§ 4-3 og 6-8.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Helge Singelstad, styreleder, +47 916 61 001
Sjur S. Malm, CFO, + 47 417 72 020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.