Du är här

2014-05-14

Lerøy Seafood Group ASA: Q1 2014 Resultat

Lerøy Seafood Group ASA - det beste kvartalet i konsernets historie

Lerøy Seafood Group rapporterer et driftsresultat før verdijustering av
biomasse på MNOK 550 og et driftsresultat per kg på NOK 16,5 i første kvartal
2014, det beste kvartalsresultatet i konsernets historie. Til sammenligning
var første kvartal 2013 på MNOK 369.

- Vi er svært stolte og fornøyde med å kunne rapportere det beste
kvartalsresultatet i konsernets historie. Utviklingen i alle konsernets
segmenter er positiv, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Group oppnådde en omsetning på tilsammen MNOK 3.180 i første
kvartal 2014 sammenlignet med MNOK 2.332 i samme periode i 2013. Den
viktigste driveren for høyere omsetning og driftsresultat, er høyere
prisoppnåelse på konsernets hovedprodukter Atlantisk laks og ørret.

For å tydeliggjøre konsernets betydelige nedstrømsinvesteringer har Lerøy
Seafood Group, som tidligere varslet, valgt å endre sin
rapporteringsstruktur. LSG vil fra nå av rapportere i tre segmenter; Havbruk,
Bearbeiding/VAP og Salg&Distribusjon (S&D). Segment Havbruk består av
konsernets tre havbruksoperasjoner i Norge: Lerøy Aurora AS, Lerøy Midt AS og
Lerøy Sjøtroll.

Segment Havbruk

Totalt høstet Havbruk 33.336 tonn sløyd vekt laks og ørret i første kvartal
2014, som er tilnærmet samme volum som i første kvartal 2013.
Driftsresultatet før biomassejustering økte fra MNOK 284 i første kvartal
2013 til MNOK 506 i første kvartal 2014. Dette tilsvarer en EBIT/kg i første
kvartal 2014 på NOK 15,2 sammenlignet mot NOK 8,6 i første kvartal 2013.

Lerøy Aurora AS oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 19,2 i første
kvartal 2014. Lerøy Midt AS og Lerøy Sjøtroll rapporterer en EBIT per kg i
første kvartal 2014 på henholdsvis NOK 16,5 og NOK 12,4.

- Havbruksselskapene viser en positiv utvikling i første kvartal 2014 med
lavere uttakskostnader, og en betydelig økning i prisrealiseringen i
kontraktsporteføljen sier Beltestad. Vi opplever også at vi har god kontroll
på den biologiske situasjonen, fortsetter han.

Segment VAP

Lerøy Seafood Group har i de senere år investert betydelig i økt kapasitet for
høyforedling av laks og ørret. De høye spotprisene for laks har vært, og er,
utfordrende for bearbeidingsaktivitetene som gradvis lykkes å overføre
spotprisene mot markedet. Omsetningen i segmentet er opp 44 % i første
kvartal 2014 sammenlignet med første kvartal 2013. I samme periode har
driftsmarginen økt marginalt fra 3,6 % i første kvartal 2013 til 4,1 % i
første kvartal 2014.

- Driftsmarginen til VAP er under konsernets mål for inntjening for denne
aktiviteten, og konsernet jobber aktivt for å bedre denne, forklarer
konsernleder Henning Beltestad.

Segment Salg&Distribusjon

Salg og Distribusjon viser en positiv utvikling i første kvartal 2014.
Segmentet økte sin omsetning fra MNOK 2.229 i første kvartal 2013 til MNOK
3.067 i første kvartal 2014. Dette er den klart høyeste omsetningen i et
førstekvartal noensinne. Driftsmarginen i kvartalet var 1,3 % som er på linje
med tilsvarende periode i 2013, og med økt omsetning økte driftsresultatet
fra MNOK 29 i første kvartal 2013 til MNOK 39 i første kvartal 2014.

- Marginen i segment Salg og Distribusjon er noe lavere enn det konsernet
anser som normalt, men i lys av at det var oppstartskostnader ved flere
fish-cuts i kvartalet, er konsernet godt fornøyd med utviklingen og
potensialet for fremtiden, sier Beltestad i en kommentar.

Gode tilvekstvilkår samt inkludering av heleid andel av Villa Organic AS
(etter deling av selskapet sommeren 2014) i andre halvår 2014, gjør at
guiding for konsolidert volum for 2014 heves fra 157 000 GWT til 163 000 GWT.

Netto rentebærende gjeld den 31.03.2014 var MNOK 1.748 (31.12.2013: 2.117) og
egenkapitalgraden var 56 % (31.12.2013: 54 %)

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Om Lerøy Seafood Group ASA

Lerøy Seafood Group er verdens nest største produsent av atlantisk laks og
ørret. I 2014 forventer konsernet et slaktevolum i Norge på 163 000 GWT.
Inkludert konsernets andel fra tilknyttede selskap er forventet slaktevolum
181 500 GWT. LSG selger sjømat til mer enn 70 markeder over hele verden og
har mer enn 2 000 ansatte. Hovedkontoret ligger i Bergen. Lerøy Seafood Group
er notert på Oslo Børs med ticker LSG. Se gjernewww.lsg.nofor mer
informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2014 Rapport
http://hugin.info/131537/R/1785006/611918.pdf
Q1 2014 Presentasjon
http://hugin.info/131537/R/1785006/611913.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

HUG#1785006

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.