Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Lerøy Seafood Group ASA : Tvungen overføring av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAVFISK ASA

Det vises til børsmelding den 20. oktober 2016 fra Lerøy Seafood Group ASA
("Lerøy") vedrørende endelig resultat av pliktig tilbud på alle utestående
aksjer i Havfisk ASA ("Havfisk").

Lerøy informerer med dette om at Lerøy i henhold til allmennaksjeloven § 4-25
og verdipapirhandelloven § 6-22 har besluttet tvungen overføring av de
resterende aksjene i Havfisk som ikke allerede er eiet av Lerøy ("Havfisk
Minoritetsaksjene"). I samsvar med verdipapirhandelloven § 6-22 tilbyr Lerøy
en løsningssum per Havfisk Minoritetsaksje på NOK 36,50, hvilket tilsvarer
tilbudsprisen per aksje i det pliktige tilbudet som annonsert av Lerøy den
16. september 2016. Med virkning fra dagens dato har rettighetene og
eierskapet til Havfisk Minoritetsaksjene dermed rettslig blitt overført til
Lerøy, og følgelig er Lerøy med virkning fra samme dato eier av 100 % av
aksjene og stemmene i Havfisk.

Innsigelser mot eller avslag på den tilbudte løsningssum må være fremkommet
innen to måneder fra kunngjøring av tilbudet i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. Slik kunngjøring antas å skje i dag.
Tilbudet vil også bli rettet skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent
adresse. Oppgjør for løsningssummen vil skje så snart som praktisk mulig, og
innen 14. november 2016.

Som følge av den tvungne overføringen vil Lerøy søke om strykning av aksjene i
Havfisk fra Oslo Børs. Det vil bli gitt separat børsmelding vedrørende slik
strykning.

Helge Singelstad og Arne Møgster representerer Lerøy i styret i Havfisk ASA.

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I NORWAY SEAFOODS GROUP AS

Det vises videre til børsmelding den 18. oktober 2016 fra Lerøy vedrørende
foreløpig resultat av frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway
Seafoods Group AS ("NWSF"). Etter utløpet av tilbudsperioden i det frivillige
tilbudet og ytterligere erverv av aksjer i NWSF, eier Lerøy nå 81 529 458
aksjer i NWSW, hvilket representer 96,18 % av aksjene og stemmene i
selskapet.

Lerøy informerer med dette om at Lerøy i henhold til aksjeloven § 4-26 har
besluttet tvungen overføring av de resterende aksjene i NWSF som ikke
allerede er eiet av Lerøy ("NWSF Minoritetsaksjene"). Løsningssummen som
tilbys av Lerøy per NWSF Minoritetsaksje utgjør NOK 1, hvilket tilsvarer
tilbudsprisen i det frivillige tilbudet som annonsert av Lerøy den 16.
september 2016, samt prisen Lerøy har betalt per aksje ved ytterligere
erverv. Med virkning fra dagens dato har rettighetene og eierskapet til NWSF
Minoritetsaksjene dermed rettslig blitt overført til Lerøy, og følgelig er
Lerøy med virkning fra samme dato eier av 100 % av aksjene og stemmene i
NWSF.

Innsigelser mot eller avslag på den tilbudte løsningssum må være fremkommet
innen to måneder fra kunngjøring av tilbudet i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. Slik kunngjøring antas å skje i dag.
Tilbudet vil også bli rettet skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent
adresse. Oppgjør for løsningssummen vil skje så snart som praktisk mulig, og
innen 14. november 2016.

Aksjene i NWSF vil bli avregistrert fra NOTC-listen, i tråd med beslutning
fattet av ekstraordinær generalforsamling i NWSF den 16. september 2016.

Deler av denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til
verdipapirhandelloven § 4 - 2.

Lerøy Seafood Group ASA

27. oktober 2016

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.