Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) - beslut om företrädesemission om cirka 19,6 MSEK

05/31/17

The Lexington Company AB (publ) ("Lexington" eller "Bolaget") meddelar
härmed att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16
maj 2017, fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om
högst 1 086 666 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna
aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget
cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Lexington har på förhand
skriftligen avtalade teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK,
motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. VD och
styrelseledamot, samt styrelseordförande Kristina och Tommy Lindhe,
Bolagets största aktieägare, har via bolag ingått
teckningsförbindelse om cirka 2 MSEK. Lexingtons näst största
aktieägare, styrelseledamot Staffan Persson, har via bolag ingått
teckningsförbindelse motsvarande hela sitt innehav om 26,6 procent av
aktierna i Bolaget.

Lexington i korthet
Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar,
utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter
för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr.
Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande,
med en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten.
Lexingtons produktsortiment finns idag representerat via dotterbolag
och partners i 21 länder och via över 900 återförsäljare globalt.
Bolaget har ett hundratal shop-in-shops på ledande varuhus och
butiker runt om i Europa. Dessutom innefattar verksamheten 27 egna
Lexington Concept Stores i Norden och USA, samt ett växande antal
Franchisebutiker, främst i Kina.

Nyemission för ökad finansiell flexibilitet och fortsatt tillväxt
Textil- och modebranschen kännetecknas normalt sett av mindre
försäljning under vissa säsonger varje år. I syfte att minska behovet
av lånefinansiering under svagare kassaflödesperioder avser Bolaget
att förstärka sin likviditet genom nyemission. Det är styrelsens
bedömning att Lexington därigenom kommer att få en större finansiell
flexibilitet och därmed ökade möjligheter att genomföra strategiskt
viktiga satsningar framgent närhelst tillfälle uppstår. Lexington
kommer under innevarande kvartal att stärka verksamheten ytterligare
genom att bland annat öppna tre nya egna butiker, re-lansera sin
webbshop Lexington Online Store med en uppgraderad teknisk plattform
samt göra en ökad satsning på linjen Urban Collective som har blivit
väl mottagen på flera marknader.

Teckningsförbindelser m.m.
Lexington har på förhand skriftligen avtalade teckningsförbindelser om
cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. VD
och styrelseledamot, samt styrelseordförande Kristina och Tommy
Lindhe, Bolagets största aktieägare, har via bolaget Kristina Lindhe
& Co Holding AB ingått teckningsförbindelse om cirka 2 MSEK.
Lexingtons näst största aktieägare, styrelseledamot Staffan Persson,
har via bolaget Nortal Investments AB ingått teckningsförbindelse
motsvarande hela sitt innehav om 26,6 procent av aktierna i Bolaget.
Lexingtons tredje största aktieägare Nordea Investment Funds S.A.,
vilka har ett innehav om 8,88 procent av aktierna i Bolaget, har
meddelat att de ställer sig positiva till nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag
· Teckningstid: 15 - 29 juni 2017.
· Teckningskurs: 18 SEK per aktie.
· Avstämningsdag: 9 juni 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2017 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 9 juni 2017 är
registrerade som aktieägare i The Lexington Company AB (publ) äger
företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9)
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 086 666 aktier,
motsvarande 19 559 988 SEK.

· Antal aktier före nyemission: 4 890 000 stycken.
· Värdering (pre-money): Cirka 88 MSEK.
· Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First
North under perioden 15 - 27 juni 2017.

· Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från
och med den 15 juni 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av
juli 2017.

· Marknadsplats: Lexingtons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First
North.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt
kommer att offentliggöras på bolagets (www.lexingtoncompany.com) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor
senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Lexington i
samband med nyemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 4 06 15 14 10
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information om Lexington, vänligen kontakta:
Tommy Lindhe, Styrelsens ordförande
The Lexington Company AB (publ)
Tel: +46 (0) 8 54 55 58 00

Arctic Securities är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017 kl. 21.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2277796/682238.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.