Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) - Delårsrapport Januari - September 2017

11/15/17

TUFFT MARKNADSLÄGE GER MINSKAD FÖRSÄLJNING I KVARTALET, MEN
ACKUMULERAT ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN I EGNA BUTIKER OCH ONLINE

JULI-SEPTEMBER 2017

· Totala rörelseintäkter för perioden minskade till 75,1 (81,4) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 63,1 (64,2) procent
· EBITDA uppgick till 5,1 (9,5) MSEK, påverkat negativt av
engångskostnader på 1,3 MSEK i form av reserverad kundförlust.

· EBITDA-marginalen uppgick till 6,8 (11,6) procent
· Periodens resultat uppgick till 2,9 (7,1) MSEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (1,46) SEK
JANUARI-SEPTEMBER 2017

· Totala rörelseintäkter uppgick till 196,4 (202,4) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 64,7 (62,6) procent
· EBITDA uppgick till 0,2 (-2,0) MSEK, påverkat negativt av
engångskostnader på 1,3 MSEK i form av reserverad kundförlust.

· EBITDA-marginalen uppgick till 0,1 (-1,0) procent
· Periodens resultat uppgick till -6,1 (-10,5) MSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,24 (-2,14) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,17 (-2,14) SEK
VD HAR ORDET

Marknaden har generellt karaktäriserats av en svag efterfrågan under
kvartalet. Det har resulterat i en lägre försäljning till våra
traditionella, fysiska återförsäljare, både i Norden och flera länder
i Europa. Ett exempel på detta är svenska butikskedjan SOVAs beslut
om rekonstruktion, vilket drabbat oss negativt försäljningsmässigt,
men även resultatmässigt med en beräknad kundförlust på ca 1,3
miljoner i kvartalet.

Däremot ser vi en tillfredsställande tillväxt för den egna webbutiken
och bland våra E-tailers. Försäljningen är upp 27% jämfört med
motsvarande period föregående år. Våra jämförbara egna fysiska
butiker har en liten tillbakagång i perioden, -2%, men försäljningen
ökar ackumulerat. Vi har en stark tro på de egna butikerna som en
viktig del i att visa våra produkter och få kunden att uppleva vårt
koncept fullt ut. Under perioden har vi tecknat kontrakt på två nya
butiker som öppnar i februari nästa år i olika köpcentrum i
Oslo-området. Det känns extra spännande då våra två största
Lexingtonbutiker, omsättningsmässigt, finns i Norge.

Under kvartalet har vi genomfört en närmare integration mellan våra
egna fysiska butiker och vår Onlinehandel, för att öka utbudet för
kunden och underlätta köp av sådant som inte finns på lager i
butiken. Fr.o.m. oktober kan våra kunder handla Online i alla våra
svenska butiker och snart även i butikerna i Norge, Finland och USA.
Vi fortsätter också fokusera på att öka vår försäljning till
E-tailers och Marketplaces. Ett exempel på det är vårt nya samarbete
med Harvey Nichols Online i UK som kom igång i oktober.

I september lanserades en uppgradering av vår webbshop som gör det
snabbare och enklare för våra kunder att ta del av allt som händer
med Lexington och att underlätta deras köp. Under kommande kvartal
kommer vi att utöka vår organisation inom digital kommunikation och
försäljning för att påskynda utvecklingen.

Vi har en något lägre bruttomarginal i kvartalet än förra året pga
ändringar i försäljningsmixen mellan Home och Clothing, men har
ackumulerat en fortsatt positiv utveckling av marginalen med 64,7%
mot 62,6% föregående år.

Vi har en bra kontroll på våra kostnader, men kommer framöver att
sätta in ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten i
verksamheten och fortsätta anpassa organisationen mot en ökande
E-handel och digitalisering. Vi investerar också vidare i vår egen
web och i nya E-handelssystem för att kunna öka antalet kunder
online.

Nu går vi in i det avslutande kvartalet på året med den viktiga
julhandeln. Säsongsmönstret innebär att fjärde kvartalet är det
viktigaste kvartalet på året i vår bransch, och julhandeln med
efterföljande rea-period är avgörande för helårsresultatet.

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Kristina Lindhe
Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2391797/751931.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.