Du är här

2017-05-16

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) Kommunike från årsstämman

05/16/17

Kommuniké från årsstämma i The Lexington Company AB (publ)

Årsstämman 2017 i The Lexington Company AB (publ) ("Lexington" eller
"Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Lexington samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat,
totalt 55 120 647 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att arvode till Nils Vinberg och Staffan Persson
skulle utgå med 150 000 kronor vardera och att inget arvode ska utgå
till ordföranden och övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor (150 000
kronor föregående år). Vidare beslutades att arvode till revisorn
skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
styrelsesuppleanter och att Bolagets revisor ska vara ett
revisionsbolag.

Till styrelseledamöter omvaldes Tommy Lindhe, Kristina Lindhe, Staffan
Persson och Nils Vinberg. Tommy Lindhe omvaldes som
styrelseordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som Bolagets
revisor intill slutet av årsstämman 2017 varvid Grant Thornton Sweden
AB har uppgett att den auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller
flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om emission
av aktier till ett antal motsvarande en högsta emissionsvolym om 20
000 000 kronor. Styrelsen föreslås kunna besluta om emission endast
med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att emission ska
kunna ske med kontantbetalning.

Stockholm i maj 2017

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2266569/675047.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.