Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-14

LIDDS AB: Den 15 december 2015 inleds sista teckningsperioden för teckningsoption (TO 1)

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
företrädesemissionen i juni 2014 kan aktier tecknas under perioden 15
december - 31 december 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en aktie för 14,00 kronor. Nedan presenteras information om
tillvägagångssätt för att nyttja teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för
ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på
anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier
(IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med
instruktion för betalning finns tillgänglig på bolagets hemsida under
www.lidds.sesamt på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida
www.aktieinvest.se.

Villkor för teckningsoptionen

En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till
teckningskursen 14,00 kronor. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av
en (1) aktie från och med den 15 december 2015 till och med den 31 december
2015.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget cirka 13,4
miljoner kronor före emissionskostnader och aktiekapitalet kommer att öka med
50 810 SEK genom utgivande av 958 678 aktier. Erhållande av de tecknade
aktierna genom nyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre
veckor efter teckningsperiodens utgång.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 28 december
2015 eller nyttjas senast den 31 december 2015 blir ogiltiga och förlorar
sitt värde.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 meddelades 8 april 2015
finns tillgängliga på bolagets hemsida under:
http://www.lidds.se/PDF/Prospekt_LIDDS_140609_(locked).pdf

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till
Aktieinvest FK AB som administrerar teckningsförfarandet via telefon 08-5065
1795 eller e-post emittentservice@aktieinvest.se

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, e-post bengt.norvik@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot med hydroxyflutamid - har visat
positiva resultat i kliniska prövningar utan hormonella biverkningar. LIDDS
unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning
till tumören. Läkemedlet frisätts under lång tid, vilket reducerar antalet
doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja
läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande. För mer information, besökwww.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14
december 2015. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1973431/721918.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1973431

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.