Du är här

2016-02-10

LIDDS AB: LIDDS AB :LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 1,6 MSEK (1,8)
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,8)
* Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,14)

PERIODEN (JANUARI - DECEMBER 2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 7,8 MSEK (7,0)
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-7,1)
* Resultat per aktie uppgick till -0,57 kr (-0,57)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

* Avtal tecknades med Recipharm om uppskalning av produktionsprocessen samt
kommersiell produktion av Liproca® Depot med tillhörande aktieinvestering
om 5 MSEK.
* En riktad emission till befintliga och nya investerare bl.a. Recipharm
tillförde bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader.
* Fas IIa-studien med Liproca®Depot rapporterades med positiva resultat på
cancermarkören PSA, prostatavolym och visade minskad cellmetabolism i
prostata.
* Liproca® Depot vidareutvecklades med högre läkemedelsinnehåll vilket
innebär att dubblerad dos, jämfört med LPC-003, kan ges i nästa kliniska
studie med start under 2016.
* LIDDS drug delivery patent godkändes i USA och LIDDS har därmed fått ett
skydd för bolagets läkemedelsutvecklings-teknologi på de största
marknaderna.
* LIDDS patent för behandling av prostatacancer godkändes i EU och Japan
vilket ger patentskydd för Liproca®Depot på samtliga större marknader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2015

* Fas IIa-studien, LPC-003, med Liproca® Depot genomfördes med positiva
resultat. Effekten på biomarkören PSA, prostatavolym och metabolisk
aktivitet mätt med MR var tydlig och cellatrofin i sjuk och frisk vävnad
låg i linje med förväntningarna. Sambandet mellan ökad dos och effekt
verifierades i studien. Inga hormonellt relaterade bieffekter noterades
trots den betydligt större dosen anti-androgent läkemedel.
* De goda resultaten för Liproca® Depot verifierar att LIDDS teknologi för
läkemedelsfrisättning fungerar kliniskt vilket öppnar för utveckling av nya
cancerläkemedel.
* LIDDS har under året erhållit patentskydd för både drug delivery-teknologin
och för prostatacancer-produkten Liproca® Depot på de största marknaderna.
LIDDS har fem patentfamiljer och totalt har 83 nationella godkännanden
erhållits vid utgången av 2015.
* LIDDS har framgångsrikt formulerat en injektionsberedning av docetaxel med
sin patenterade teknologi.
* En väl fungerande forskningsorganisation har etablerats på Uppsala Business
Park.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Nationellt patent för injektionsverktyg erhölls i Sydkorea.
* LIDDS kliniska studie, LPC-003, blev accepterad och får presenteras vid
European Association of Urology (EAU) i mars 2016.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1984934/727840.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1984934

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.