Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

LIDDS AB: LIDDS AB :LIDDS presenterar delårsrapport för april-juni 2015

ANDRA KVARTALET ( 1 APRIL - 30 JUNI 2015 )

* Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 2,2 MSEK (2,0)
* Rörelseresultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (-2,0 )
* Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,16)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (1,0)

FÖRSTA HALVÅRET ( 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 )

* Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 4,4 MSEK (3,3)
* Rörelseresultatet före och efter skatt uppgick till -4,4 MSEK (-3,4)
* Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr (-0,27)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 MSEK (0,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER NDER RAPPORTPERIODEN

* Förlängningen av fas IIa-studien, LPC 003, omfattande 5 patienter
avslutades enligt plan. Den första delen av studien genomfördes med
positivt resultat där effekten på biomarkören PSA, prostatavolym och
metabolisk aktivitet var tydlig. Inga hormonellt relaterade bieffekter
noterades.
* Under perioden har två olika patent som stödjer LIDDS drug delivery
teknologi samt Liproca® Depot godkänts i Mexico. LIDDS har hittills under
2015 fått ytterligare sju nya nationella patent godkända. LIDDS patentskydd
är omfattande och bolaget har beviljats 55 landpatent inom fem
patentfamiljer.
* Förhandlingar med Recipharm om framtida produktion inleddes och ett Letter
of Intent tecknades i april.
* Vid årsstämman i april utsågs en ny styrelse och under mars månad
anställdes ny VD i LIDDS.
* LIDDS utsåg Carl Gustaf Gölander som ansvarig för Klinisk FoU och Bengt
Norvik som CFO.
* Formuleringsarbetet med LIDDS drug delivery-teknik som bas har fortsatt för
att identifiera nya läkemedelskandidater.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

* Europeiska patentmyndigheten EPO beviljade LIDDS ett kompositionspatent
gällande EU.
* Resultat från den förlängda Fas IIa studien bekräftar att det är möjligt
att väsentligt öka injicerad mängd och dos av Liproca®Depot vid
prostatacancer. Fem patienter behandlades med mellan 50-200 procent större
mängd, i förhållande till prostatans storlek, jämfört med de doser
patienterna fick i första delen av studien. Som förväntat sågs sänkta PSA-
och prostatavolymsvärden. LIDDS förbereder nu för att starta en Fas IIb
dose finding studie under 2016.

LIDDS Delårsrapport april-juni 2015
http://hugin.info/161250/R/1945279/705288.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1945279

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.