Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

LIDDS AB: LIDDS Delårsrapport juli - september 2017

JULI - SEPTEMBER 2017

* Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,0) KSEK
* Kostnaderna uppgick till 1,5 (1,6) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,5 (-1,6) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,09) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (0,3) MSEK

JANUARI - SEPTEMBER 2017

* Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,0) KSEK
* Kostnaderna uppgick till 4,6 (4,5) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 (-4,5) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,26) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,4 (-4,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

* Ett produktutvecklings- och optionsavtal ingicks med Ferring
Pharmaceuticals där LIDDS ska utveckla en ny läkemedelsprodukt med en
kontrollerad frisättning under lång tid. I avtalet finns en option för
Ferring att få licensiera NanoZolid®-teknologin för originalläkemedlet på
global basis.
* LIDDS har utökat forskningen inom immunonkologi och stärkt organisationen
med specialistkompetens. Flera immunaktiva ämnen har lyckosamt formulerats
i NanoZolid® och prekliniska studier har inletts.
* Fas IIb-studien, LPC-004, för behandling av prostatacancer löper enligt
plan. Rekryteringenshastigheten av patienter har ökats då fler
prövningscentra planenligt har inkluderats.
* Den högt ansedda tidskriften The Journal of Urology har publicerat en
vetenskaplig artikel som presenterar de genomförda Fas II-studierna med
Liproca® Depot för behandling av prostatacancer.
* Under juni och juli genomfördes en riktad emission till ett antal
långsiktiga placerare för att intensifiera bolagets egna utvecklingsprojekt
och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®-plattformen. Emissionen
tillförde LIDDS 17,3 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna
registrerades under juli månad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* LIDDS har framgångsrikt levererat läkemedelsberedningar till Belina Pharma
som nu planerar djurstudier för att konfirmera kontrollerad långsiktig
frisättning in vivo.
* Patentansökan inlämnades för att skydda metod för immunbehandling av cancer
baserad på lokal behandling med NanoZolid® och docetexel.
* En extra bolagsstämma beslutade den 6 oktober om ett incitamentsprogram för
bolagets styrelse och ledning och samtliga optioner har därefter tecknats.
* LIDDS har ingått ett forskningssamarbete med Department of Laboratory
Medicine på Karolinska Institutet. Avtalet omfattar prekliniska studier,
läkemedelsutveckling baserad på NanoZolid®-teknologin samt tillgång till
risklaboratorier för hantering av toxiska substanser.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:45 CET.Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/2148394/824187.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.