Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

LIDDS AB: LIDDS Delårsrapport Oktober - December 2019

OKTOBER ? DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
* Kostnaderna uppgick till MSEK -15,1 (-4,9)
* Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -15,1 (-4,9)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,62 (-0,21) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 (-4,3)
MSEK

JANUARI ? DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (7,8)
* Kostnaderna uppgick till MSEK -23,8 (-11,7)
* Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -23,8 (-3,8)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,98 (-0,17)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -17,1
(-1,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

* Studieresultaten för Liproca®Depot i fas IIb- studien (LPC-004)
presenterades som ?Late Breaking News? på den internationella
konferensen EMUC, European Multidisciplinary Congress on Urological
Cancers) i Wien av Laurence Klotz, professor vid Sunnybrook Hospital
i Toronto, Kanada. Professor Klotz deltog i LPC-004 och är en
världsledande expert inom prostatacancer och behandling av patienter
med ?Active Surveillance? (aktiv monitorering), vilket är målgruppen
för Liproca® Depot.
* Jiangxi Puheng, LIDDS kinesiska licenspartner, meddelade att man mot
bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien planerar att
starta en fas III-studie i Kina och samtal pågår med den kinesiska
läkemedelsmyndigheten CFDA. Studien finansieras av Jiangxi Puheng. I
samband med myndighetsgodkännande av studieprotokollet för fas III
studien i Kina erhåller LIDDS en milstolpesbetalning från
licenspartnern.
* Tolv patienter som behandlats i LPC-004 följs upp i en öppen
uppföljningsstudie (Open Label Extension, OLE) och får en andra
injektion av Liproca® Depot när PSA-värdet återgått till
ursprungsvärdet innan behandling. Uppföljningen av dessa patienter
visar att PSA-sänkningen håller i sig mellan 8 och 12 månader, dvs
betydligt längre än beräknat.
* LIDDS erhöll myndighetsgodkännande att expandera NZ-DTX-studien i
Litauen. Tidigare har svenska och danska myndigheter godkänt fas
I-studien där docetaxel ges intratumoralt. Den första patienten
behandlades 2019 på Nya Karolinska sjukhuset.
* En riktad emission till nya och befintliga aktieägare tillförde
bolaget 9 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* United States Patent and Trademark Office har godkänt ett
produktpatent som omfattar alla NanoZolid®-produkter. Patentets
specifika fokus på produkt ger skydd oavsett om produkten tillverkats
med en av LIDDS? framtagen process eller annan process som ger samma
produkt. Patentet gäller till 2037.
* Den sista patienten är behandlad i OLE-studien och resultaten
beräknas att sammanställas under sommaren 2020. Av de 12 patienter
som inkluderats har 6 patienter fått en andra Liproca Depot
behandling medan 6 patienter fortfarande har en PSA sänkning efter 10
månaders uppföljning.
* United States Patent and Trademark Office har godkänt varumärket
NanoZolid vilket ger LIDDS exklusiv rättighet för att använda
varumärket för produkter eller tjänster. Varumärket är sedan 2016
registrerat i EU.
* National Cancer Institute i Vilnius har behandlat sin första patient
i fas I studien, NZ-DTX001-. Rekrytering av fler patienter pågår på
onkologi-klinikerna på Karolinska Sjukhuset, Herlev Hospital samt
Kaunas University Hospital and Vilnius National Cancer Institute i
Litauen. Totalt har två patienter hittills behandlats i NZ-DTX-001.
* En riktad emission till nya och befintliga aktieägare, däribland
Nyenburgh Holding, tillförde bolaget 8 MSEK före emissionskostnader.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se
https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22 
monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som Lidds AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 februari 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique
drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated
drug development technology and superior in its ability to provide a
controlled and sustained release of active drug substances for up to six
months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with
antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical
phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are
listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB,
certifiedadviser@redeye.se

, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more
information, please visit www.liddspharma.com.

Bilaga

* LIDDS Year End Report 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.