Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

LIDDS AB : LIDDS fastställer klinisk strategi för Liproca® Depot och plan för kommande Fas IIb-studie

Cirka sextio patienter med lokal prostatacancer kommer att delta och behandlas
med Liproca Depot i den planerade Fas IIb-studien, LPC-004. Studien ska
utvärdera den optimala dosen av Liproca Depot samt Liproca Depot:s effekter
på olika cancermarkörer - detta för en specifik grupp av patienter med lokal
prostatacancer som i dag inte erbjuds behandling. Studien kommer att
genomföras vid urologkliniker i Kanada samt Skandinavien och planeras att
starta under fjärde kvartalet i år.

Med den utvidgade kliniska strategin som finslipats under fjolåret och löpande
stämts av med internationellt ledande opinionsledare, urologer samt
läkemedelsmyndigheter har LIDDS nu fastställt att Liproca Depot kan vara en
värdefull behandling för de totalt cirka 400 000 patienter i världen som
varje år erbjuds så kallad aktiv övervakning eller symtomstyrd behandling.
Dessa patienter har en mindre aggressiv form av lokal prostata-cancer som
inte kräver omedelbar operation eller strålning varför de heller inte
behandlas idag. De följs i stället upp med frekventa PSA-analyser och
prostatabiopsier. För många män innebär det både oro och ångest över att
cancern ska utvecklas och bli mer aggressiv under tiden fram till nästa
uppföljning. Liproca Depot kan också vara ett behandlingsalternativ för de
patienter som av olika skäl som t.ex. biverkningar motsätter sig operation,
strålning eller systemisk hormonbehandling.

- LIDDS har identifierat en mycket intressant indikation för Liproca Depot med
en stor och betydande marknadspotential. Behandling med en eller flera
Liproca Depot injektioner bedöms hämma cancercellerna under lång tid och
förhoppningsvis kan operation eller strålning skjutas på framtiden eller helt
undvikas, säger Monica Wallter, vd för LIDDS.

Liproca Depot med sin anti-androgena och långverkande effekt kan hämma
cellmetabolismen i cancervävnaden under lång tid. LIDDS målsättning med
studien är att utvärdera den optimala dosen av Liproca Depot samt Liproca
Depot:s effekter på olika cancermarkörer. Läkemedelsmängden kommer att ökas
med upp till 200 procent jämfört med den förra studien LPC-003.

Stor marknadspotential

Varje år får drygt en miljon män i världen diagnosen prostatacancer.
Marknadspotentialen för LIDDS är stor då antalet patienter som följs upp med
aktiv övervakning och symtomstyrd behandling, cirka 400 000 årligen, skulle
kunna behandlas med Liproca Depot vid ett eller flera tillfällen. Om bara en
procent av patienterna med diagnosticerad prostatacancer skulle få behandling
med Liproca Depot skulle det innebära ett försäljningsvärde till marknaden om
cirka 125 miljoner USD per år. Avgörande för hur stor marknadsandel Liproca
Depot kommer att få är för tidigt att uttala sig om men väsentliga faktorer
som styr är hur stark marknads- och försäljningskompetensen är hos framtida
licenstagare samt hur positivt behandlingsresultaten utfaller i kommande
kliniska prövningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat
positiva resultat i kliniska prövningar utan några hormonella biverkningar
och med bibehållen livskvalitet. LIDDS unika drug development-teknologi
frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören under lång tid,
vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan
utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande. LIDDS aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet LIDDS. Certified Adviser är Redeye AB. För mer information,
besökwww.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
mars 2016.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1994262/734341.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1994262

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.