Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-15

LIDDS AB : LIDDS genomför riktad nyemission om drygt 11,2 MSEK

Styrelsen i LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission
varmed 1 246 282 nya aktier tilldelas sex investerare. Genom emissionen
tillförs LIDDS 11 216 538 kronor. Teckningskursen är fastställd till
marknadskurs om 9,00 kr.

Teckningskursen har beräknats på marknadsmässiga grunder och utan rabatt.
Styrelsen bedömer att emissionen ur ett aktieägarperspektiv är genomförd med
fördelaktiga villkor. Styrelsen har även tagit i beaktande det intresse och
den tilltro till LIDDS som tecknarna av emissionen uttryckt för bolaget.

Tecknare i emissionen är Recipharm Development AB, Wikow Venture AB, Henry
Dunkers Förvaltnings AB och tre övriga investerare. Wikow Venture AB och
Henry Dunkers Förvaltnings AB är sedan tidigare aktieägare i LIDDS.

Emissionen har beslutats av styrelsen utifrån det bemyndigande som beslutades
vid bolagsstämman den 21 april 2015. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet
till 726 582,73 kronor fördelat på 13 709 104 aktier. Registrering hos
Bolagsverket beräknas kunna ske cirka en vecka efter att full emissionslikvid
inbetalats. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i
samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

-Genom den riktade emissionen till befintliga och nya aktieägare får LIDDS en
förstärkt ägarkonstellation, säger Monica Wallter, vd LIDDS.

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot med hydroxyflutamid - har visat
positiva resultat i kliniska prövningar utan hormonella biverkningar. LIDDS
unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning
till tumören. Läkemedlet frisätts under lång tid, vilket reducerar antalet
doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja
läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande. LIDDS aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet LIDDS. Certified Adviser är Redeye AB. För mer information,
besökwww.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
december 2015.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1973515/721975.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1973515

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.