Du är här

2017-08-31

LIDDS AB: LIDDS presenterar delårsrapport januari - juni 2017

DELÅRSRAPPORT LIDDS AB (publ) 556580-2856

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0) MSEK
* Kostnaderna uppgick till 1,6 (1,4) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,2 (-1,4) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,11) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-2,5) MSEK

PERIODEN (JANUARI - JUNI 2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0) MSEK
* Kostnaderna uppgick till 3,4 (2,9) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,0 (-2,9) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,21) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-4,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

* Ett produktutvecklings- och optionsavtal ingicks med Belina Pharma. LIDDS
ska utveckla en ny produkt med en långsiktig frisättning av läkemedlet för
behandling av bröstcancer.
* Den placebokontrollerade prekliniska studien med NanoZolid® i kombination
med docetaxel presenterades på Europeiska Lungcancerkongressen i Geneve och
rönte stort intresse.
* NanoZolid®-teknologin presenterades på GRIBOI, en internationell konferens
för injicerbara biomaterial.
* Ett "Investigator meeting" för LPC 004 har genomförts i Kanada där
behandling med Liproca® Depot demonstrerades för studiens urologer,
koordinatorer och sjuksköterskor. Urologerna uttryckte stort intresse för
denna nya typ av lokal behandling av prostatacancer.
* Läkemedelsmyndigheten i Kanada har godkänt studieprotokollet för den
kliniska studien, LPC-004. Screening av patienter har genomförts och de
första patienterna har behandlats.
* Validerad GMP produktion av Liproca® Depot är godkänd på Recipharm och av
myndigheterna.
* En nyemission om 4,3 MSEK genomfördes under april 2017, riktad till Daniel
Lifveredson via eget bolag, Immobilien Österreich AB.
* LIDDS har för att skydda kommande läkemedelskandidater ansökt om patent för
NanoZolid® i kombination med alla kända biomolekyler för immunterapi.
* Under juni och juli genomfördes en riktad emission till ett antal
långsiktiga placerare för att intensifiera bolagets egna utvecklingsprojekt
och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®-plattformen. Emissionen
tillförde LIDDS 17,3 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna
registrerades under juli månad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Ett forskningsavtal med Ferring Pharmaceuticals tecknades under juli månad
med målsättning att utveckla ett innovativt injicerbart läkemedel med
kontrollerad och långsiktig frisättning. I avtalet finns en option för
Ferring att få licensiera NanoZolid®-teknologin för originalläkemedlet på
global basis.
* LIDDS ökar forskningen inom immunonkologi och har stärkt organisationen med
specialistkompetens för att genomföra prekliniska studier med ytterligare
immunaktiva substanser.
* Den högt ansedda tidskriften The Journal of Urology har publicerat en
vetenskaplig artikel som presenterar de tidigare Fas II-studierna med
Liproca®Depot för behandling av prostatacancer.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:55 CETNyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/2130495/813936.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.