Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

LIDDS AB: LIDDS presenterar delårsrapport juli - september 2015

TREDJE KVARTALET ( 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015 )

* Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 1,8 MSEK (1,9)
* Rörelseresultatet före och efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-1,9 )
* Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,15)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 MSEK (-3,7)

FÖRSTA NIO MÅNADERNA ( 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2015 )

* Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
* Kostnaderna uppgick till 6,2 MSEK (5,2)
* Rörelseresultatet före och efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,3)
* Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr (-0,46)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 MSEK (-3,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

* Resultat från den förlängda Fas IIa studien bekräftade att det är möjligt
att väsentligt öka injicerad mängd Liproca®Depot vid behandling av
prostatacancer. Fem patienter behandlades med mellan 50 och 200 procent
större injicerad mängd läkemedel, i förhållande till prostatans storlek,
jämfört med de doser patienterna fick i första delen av studien. PSA-nivån
minskade med 23 procent och prostatavolymsvärden minskade med mellan 9 och
11 procent beroende på mätmetod. Om studien fortsatt under några fler
månader bedöms effekter på PSA och prostatavolym vara i nivå med kraven för
ett marknadsgodkännande. LIDDS förbereder nu en Fas IIb dose finding studie
med start under 2016.
* LIDDS tecknade avtal med Redeye som bolagets Certified Adviser från den 1
september.
* Under perioden har LIDDS drug delivery patent godkänts i Europa. LIDDS har
hittills under 2015 fått tretton nya nationella patent godkända. LIDDS
patentskydd är omfattande och bolaget har därmed beviljats 61 landpatent
inom fem patentfamiljer.
* Europeiska patentmyndigheten EPO beviljade LIDDS ett kompositionspatent
gällande EU.
* Formuleringsarbetet med LIDDS drug development teknologi har fortsatt för
att identifiera nya läkemedelskandidater.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

* LIDDS har vidareutvecklat Liproca®Depot så att läkemedlet kan ges med högre
koncentration. I kombination med den planerade ökningen av injicerad mängd
kommer en dubblering av dosen i nästa studie vara möjlig.
* LIDDS patentskydd är nu globalt och omfattande. Europeiska och japanska
patentmyndigheterna godkände patenten för behandling av prostatacancer och
den amerikanska myndigheten har godkänt LIDDS patent för drug development
teknologin och styrning av formuleringens härdningstakt.
* LIDDS stärker bolagsledningen med Anna Törner som på konsultbasis ansvarar
för bolagets regulatoriska frågor samt för den långsiktiga regulatoriska
planen.
* Konkreta diskussioner och förhandlingar pågår för att nyttja bemyndigandet
om emission av 1 246 999 aktier beslutat av årsstämman 2015.

LIDDS Delårsrapport juli - september 2015
http://hugin.info/161250/R/1962345/715721.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1962345

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.